Hem / Vi arbetar med / Barn- och ungdomsidrott

Barn- och ungdomsidrott

RF-SISU Värmland satsar extra mycket på barn- och ungdomsidrott. Detta för att säkerställa trygga idrottsmiljöer där barn utvecklas och mår bra. Läs mer om hur du kan bidra till en sund barn- och ungdomsidrott i Värmland och vilka stödfunktioner som finns.

Vi utbildar och arbetar med föreningar och förbund för att skapa så bra idrottsmiljöer som möjligt. Målet är att barn och ungdomar ska få en positiv upplevelse av idrotten, vare sig de siktar mot toppen eller idrottar av sociala skäl.

Barnidrott är enligt Riksidrottsförbundets (RF) definition mellan 7-12 år, medan ungdomsidrotten sträcker sig till och med 20 år.

Ta hjälp av sakkunnig i barn- och ungdomsidrott

Det är viktigt att inte gissa sig till vad som är bäst i utveckling av barn och ungdomar inom idrottsrörelsen, när forskning och utbildning finns att luta sig mot. RF-SISU Värmland har en anställd sakkunnig i barn- och ungdomsidrott, Malin Elfman, som arbetar med att stötta distriktets föreningar och förbund.

Till hennes uppdrag hör att arbeta utifrån de anvisningar som finns för barn- och ungdomsidrott och att:

  • Ha en roll som spridare av kunskap och kompetens om hur bra barn- och ungdomsidrotts bedrivs baserad på forskning och fakta.
  • Arbeta proaktivt med utbildning och föreningsutveckling i frågor kring barn- och ungdomsidrott.
  • Vara den som med sin kompetens stöttar idrottsföreningen och dess ledare när de vill utveckla sin verksamhet och eventuellt möter motstånd till detta.
  • Vara ett stöd för förening, styrelse, aktiva och ledare i eventuella konflikter om hur verksamhet bedrivs, och med barnets bästa för ögonen verka för en lösning.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta Malin om ni behöver stöttning i frågor som rör er barn- och ungdomsverksamhet. Vi uppmanar er att söka direkt kontakt med oss vid misstankar eller kännedom om att barn eller ungdomar på något sätt far illa inom idrotten.

Malin Elfman, sakkunnig barn- och ungdomsidrott
This is a mailto link
010-476 47 22

Samsyn Värmland

Forskningen visar att barn vinner mycket på att inte specialisera sig för tidigt inom idrotten. Ett barn som håller på med flera olika sporter under uppväxten får en varierad ”rörelsebank” vilket är en fördel för det fortsatta idrottandet, men också ur ett folkhälsoperspektiv. För att underlätta för barn och unga att hålla på med flera idrotter har vi, RF-SISU Värmland och distriktets stora lagidrotter, beslutat att följa dialogmetoden Samsyn. Läs mer om vårt gemensamma arbete med Samsyn Värmland.

Trygg idrott

Ibland far barn illa på olika sätt inom idrotten, både känslomässigt och kroppsligt. Under rubriken Trygg idrott har vi samlat bra stödfunktioner ni kan vända er till när ni befarar att någon far illa, eller när du själv behöver hjälp. Läs mer om vårt arbete med trygg idrott här.

Barnkonventionen

Från och med 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. Redan i dag står det i Riksidrottsförbundets (RF) stadgar att all idrott för barn ska utgå från just barnkonventionen. Läs mer på rf.se vad barnkonventionen betyder för idrottsrörelsen och er som förening.

Vanliga frågor

Vad är talang? Är det ok att selektera eller toppa inom barn- och ungdomsidrotten? Under den här rubriken har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi stöter på kring barn- och ungdomsidrott. Till frågor och svar.