Hem / Vi arbetar med

Vi arbetar för framtidens idrott

RF-SISU Värmland arbetar med en rad olika områden, som du hittar i menyn här på webbplatsen. Idrottsrörelsens gemensamma mål i Strategi 2025 ska leda oss mot visionen: Svensk idrott världens bästa och idrottsrörelsens folkbildning – världens bästa. Målen är utgångspunkten för allt vi arbetar med.

RF-SISU Värmland är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation. Därmed har vi två viktiga uppdrag – ett idrottsuppdrag och ett folkbildningsuppdrag.

Vi arbetar bland annat för:

  • Idrott för alla hela livet - en trygg idrott där alla känner sig välkomna och får utvecklas efter sina egna förutsättningar.
  • Fler och tillgängliga anläggningar och idrottsmiljöer, så att föreningslivet har någonstans att vara.
  • Ett starkt ledarskap där utbildning och folkbildning viktiga verktyg.
  • En idrott som genomsyras av idrottsrörelsens värdegrund, fri från kriminalitet och fusk.
  • Att synliggöra att idrottsrörelsen gör Sverige starkare. Idrotten bidrar till bättre folkhälsa och regional utveckling i Värmland.

Vi samverkar med

För att stärka idrottsrörelsen i Värmland, samarbetar RF-SISU Värmland med olika aktörer i distriktet.

Regionen

RF-SISU Värmland samverkar ofta och gärna med Region Värmland. Flera av de satsningar vi gjort genom åren har genomförts med stöd eller i samarbete med regionen.

Kommuner

Flera av våra projekt sker även i samverkan med distriktets kommuner.