Hem / Egna nyheter / Värmland Pride: En idrottsrörelse för alla

Värmland Pride: En idrottsrörelse för alla

Denna vecka är det Värmland Pride, digitalt. RF-SISU Värmland uppmärksammar den viktiga festivalen vars huvudbudskap – att alla ska ha möjlighet att få vara sig själva och älska vem en vill – går helt i linje med idrottens värdegrund.

Idrotten är en arena för gemenskap. För många är den en frizon där det finns möjlighet att utvecklas och att hitta och forma sin identitet. Så har det dock inte alltid varit för hbtq-personer, eller är så fullt ut i dag. Begränsande hetero- och cisnormer står inte sällan i vägen för aktiva och ledare att kunna vara en del av idrotten på bra villkor. Hbtq-personer kan inte alltid vara sig själva och vara öppna med sin identitet eller sexuella läggning, något som kan påverka både mående och prestation negativt.

Jargong i omklädningsrummet, könsindelning från tidig ålder och okunskap hos ledare om hbtq är några trösklar för hbtq-personer inom idrotten. Men det här utmanas på många ställen i Sverige – genom att många vill förändra till det bättre.

Vad görs i dag inom idrotten?

Idrottsrörelsen har gemensamt fattat beslut om ett strategiarbete för att forma framtidens idrott, Strategi 2025. Inom ramen för Strategi 2025 pågår ett arbete med att se över idrottens former och normer, däribland hetero- och cisnormer för att skapa utrymme för fler. Arbetet innebär i stort att se över för vem ens egen miljö är formad i dag och vilka justeringar som behöver göras för att fler ska känna sig välkomna, kunna må bra och utvecklas inom idrotten. Det kan se väldigt olika ut inom olika idrotter och i olika föreningar, därför behöver varje förbund och förening se över sin egen miljö.

En avgörande del i arbetet är att börja med sig själv och identifiera de privilegier (fördelar) som kommer med att tillhöra normen. Och att nyttja en eventuell maktposition till att skapa utrymme för de som kanske inte är lika självklara i sammanhanget. Alla kan på så sätt vara en del i arbetet mot en mer hbtq-inkluderande idrott.

För att komma igång med arbetet att se över den egna miljön finns en rad verktyg att använda på utbildningswebben inkluderandeidrott.se:

Samtalsunderlaget På spaning för en inkluderande idrott

Privilege walk

Teflontestet

Utbildningen Fem steg mot en jämställd och inkluderande idrott är också en hjälp på vägen och erbjuds medarbetare inom specialidrottsförbunden och distrikt. Utbildningen går två gånger per år, digitalt.

Deltagande i Prideparader

RF-SISU Värmland har sedan 2017, under parollen ”Idrottsrörelsen gör Värmland starkare”, arbetat för att samla de värmländska idrottsföreningarna och förbunden som en gemensam del i Värmland Pride- paraden. Och för varje år har vi blivit fler och fler deltagare från idrotten som tillsammans visat det vi slagit fast i vår värdegrund – att idrotten ska vara för alla. Symboliken är tydlig: tillsammans manifesterar vi att frågan är viktig för idrottsrörelsen och att när vi är många kan vi göra stor skillnad.

Fokus på cisnormer och trans

Kunskapen om cisnormer och trans har varit och är delvis låg inom idrottsrörelsen. För att höja kunskapsnivån och hitta vägar framåt ingår Riksidrottsförbundet och en rad specialidrottsförbund i ett samarbete med RFSL som heter Idrott för alla kroppar. Utmaningar inom olika idrotter lyfts och tillsammans diskuteras vad som behövs och vad vi kan göra framåt.

Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna kommer i november att anordna en transdag för specialidrottsförbunden där cisnormer och trans i idrotten belyses på olika sätt.

Digital konferens: Idrott och mångfald 2021

Den 9 februari 2021 anordnar vi på RF-SISU Värmland tillsammans med Karlstads kommun och Karlstad Universitet, med RF/SISU som samarbetspartner, den sjunde i ordningen nationella Idrott och mångfald- konferensen. Årets tema är transpersoners inkludering inom idrotten. Föreningsliv, anställda inom idrotten och kultur- och fritidssektorn erbjuds en kunskapshöjning för att kunna arbeta mer initierat med frågan framöver. Nytt för i år är också att konferensen, under rådande omständigheter, arrangeras digitalt. Mer information och anmälan

Lär dig mer mer om hbtq och idrott

Utbildningswebben inkluderandeidrott.se

Studie om hälsa och livsvillkor hos unga hbtq-personer (Forte)

Rapporter om hbtq och idrott

Hbtq och idrott

Heteronormativitet och gränsöverskridande i elitidrotten

Idrott för alla kroppar (RFSL)