Hem / Egna nyheter / Välkommen till frågestund om LOK-stödsansökan

Välkommen till frågestund om LOK-stödsansökan

Senast 25 augusti ska föreningar ha skickat in sin LOK-stödsansökan för våren 2021 till Riksidrottsförbundet. RF-SISU Värmland erbjuder nu ett antal digitala frågestunder för att kunna besvara era frågor inför ansökan.

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för funktionsnedsatta deltagare finns ingen övre åldersgräns). Regeringen har enligt förordningen om statsbidrag (1999: 1177) överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Riksidrottsförbundet.

Info med anledning av corona

Tills vidare ska idrottsföreningar registrera genomförda aktiviteter som vanligt, alltså registrera de deltagare som faktiskt var med. LOK-stödsansökan för våren 2021 ska endast innefatta de faktiskt genomförda aktiviteterna.

Riksidrottsförbundets ambition är att det inte ska göra skillnad om föreningen, på grund av corona, beslutat att göra uppehåll i verksamheten eller haft möjlighet att fortsätta. En extra fyllnadsutbetalning för våren 2020 gjordes i december 2020. På samma sätt kommer fyllnadsutbetalningar även att göras för hösten 2020 och för våren 2021.

Frågestund

För att hjälpa dig och din förening om ni har frågor inför LOK-ansökan kommer RF-SISU Värmland arrangera ett antal digitala frågestunder via Teams, där vår LOK-stödsansvarige Patrik Norlin finns på plats för att svara på eventuella frågor.

Obs, detta är frågestunder och inte något kurstillfälle. Kontakta din förenings idrottskonsulent om ni önskar fördjupad kunskap/utbildning avseende LOK-stödet eller närvaroregistreringen.

Patrik finns på plats för öppna frågestunder följande tider:

16/8 kl 17-19, Klicka här för att ansluta till mötet

23/8 kl 17-19, Klicka här för att ansluta till mötet

24/8 kl 17-19, Klicka här för att ansluta till mötet