Hem / Egna nyheter / Utbildningssatsning för ledare och utvecklare av barn- och ungdomsidrott

Utbildningssatsning för ledare och utvecklare av barn- och ungdomsidrott

I studier kring framgångsrika utvecklingsmiljöer har organisationsledarna visat sig centrala och väldigt betydelsefulla. Med bakgrund av det görs nu en gedigen utbildningssatsning för dig som vill utveckla barn- och ungdomsidrott på bästa sätt.

Målgrupp

Linnéuniversitetet och Karlstad Universitet, i nära samverkan med RF-SISU Småland och RF-SISU Värmland, erbjuder dig som organisationsledare en skräddarsydd utbildning. En organisationsledare är någon som på en mer övergripande nivå arbetar med att utveckla och leda den idrottsliga verksamheten i en förening med inriktning mot barn och ungdom.

Innehåll

Utbildningen spänner över flera områden och kommer att inbegripa såväl ledarskaps- som lednings- och organisationsfrågor. Självfallet omfattas även frågor som är avgörande för vad som kännetecknar en god idrottslig utvecklingsmiljö. Utbildningen är tänkt att bidra till utveckling hos den enskilde ledaren, men också på ett organisatoriskt plan i föreningen. Under utbildningen kommer deltagarna att samtidigt som de inhämtar kunskap och jobbar med sin egen utveckling, få arbeta med utveckling i sin förening genom uppgifter och case.

Klicka här för att läsa mer om utbildningen

Omfattning

Utbildningen sträcker sig över två år och omfattar 4 kurser motsvarande 7,5 hp som bedrivs på kvartsfart. Mycket av utbildningen sker på distans. Start är planerad i februari 2021.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan senast 31/1-2021. Klicka här för att komma till intresseanmälan

För mer information – kontakta:

Christian Augustsson, Karlstads Universitet,
tel. 054-700 18 85.
Lars Andersson, RF-SISU Värmland,
tel. 010-476 47 03.
Marie Hedberg, Linnéuniversitetet,
tel. 070-289 32 62.
Mikael Fagerström, RF-SISU Småland,
tel. 070-450 54 32.