Hem / Egna nyheter / Stort tapp av deltagartillfällen under pandemin – nu rustar idrotten för återstart

Stort tapp av deltagartillfällen under pandemin – nu rustar idrotten för återstart

Värmländska föreningsaktiviteter minskade med 28 procent under våren 2021. ”Nu krävs att samhälle och idrottsrörelse kraftsamlar för att vi ska nå tidigare nivåer igen”, säger distriktsidrottschef Thomas Sundenhammar.

Riksidrottsförbundet (RF) har tagit fram preliminära siffror för antal aktiviteter/deltagartillfällen för våren 2021, som baseras på föreningars ansökningar för så kallat lokalt aktivitetsstöd.

Statistiken visar att värmländska föreningsaktiviteter minskade från 841 377 deltagartillfällen våren 2019, till 604 476 motsvarande period 2021. Hallidrotter och kampsporter minskade mest i antal aktiviteter.

– Pandemin har slagit hårt mot idrotten. Nu krävs att samhälle och idrottsrörelse kraftsamlar för att vi ska nå tidigare nivåer igen, säger Thomas Sundenhammar, distriktsidrottschef RF-SISU Värmland.

Medlemsförbund och föreningar, med stöd från RF-SISU Värmland, är nu i gång med planer och aktiviteter för återstart. RF:s mål är att senast 2023 vara tillbaks på 2019 års deltagarnivåer.

– Vi märker av en stor kämpaglöd hos föreningarna. Alla vill se till att behålla barn, unga och vuxna, men också rekrytera och återrekrytera.

Men för att lyckas med återstarten krävs också långsiktigt stöd från kommuner och region, menar Thomas Sundenhammar.

– Idrotten betyder så mycket för värmländsk folkhälsa. Så jag både tror och hoppas att kommuner och Region Värmland kommer att göra sitt yttersta för att hjälpa idrottsrörelsen tillbaka.

FAKTA: LOK-aktiviteter under pandemin

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för funktionsnedsatta deltagare finns ingen övre åldersgräns). LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF.

Deltagartillfällen VT 2019: 841 377
Deltagartillfällen VT 2021: 604 476
Differens antal: -236 901

Antal föreningar som redovisat VT 2019: 389
Antal föreningar som redovisat VT 2021: 341

För mer information kontakta
Distriktsidrottschef Thomas Sundenhammar, 010-476 47 12