Hem / Egna nyheter / Slutrapportering av ett annorlunda folkbildningsår

Slutrapportering av ett annorlunda folkbildningsår

Det är dags att slutrapportera er förening/förbunds utbildningsverksamhet för 2020. Ett år där många möten skett anpassat och digitalt, men ändå räknas. Läs mer om hur ni rapporterar era lärgrupper, föreläsningar och utbildningar.

Idrottsrörelsen är så mycket mer än det fysiska idrottsliga utövandet. Genom de goda samtalen kan idrotten förena och utveckla personer. Det är dags att slutrapportera er förening/förbunds utbildningsverksamhet för 2020. Vi behöver era uppgifter senast 14 januari 2021.

Möten och utbildningar har skett annorlunda 2020 inom idrotten, precis som i övriga samhället, och vi har inte kunnat träffas lika mycket fysiskt. Många folkbildnings- och utbildningstillfällen som tidigare varit fysiska har i år genomförts digitalt. Digitala verktyg kan användas på flera olika sätt kopplat till lärande: för förberedelser, under själva lärandetillfället och/eller för reflektion.

Rapportera även digitala träffar i IdrottOnline

Alla folkbildande verksamhetsformer (lärgrupp, kurser, föreläsningar, processarbeten, kulturarrangemang) i er förening/förbund kan utföras helt eller delvis digitalt. Om till exempel en lärgrupp genomförs digitalt kopplar deltagarna upp sig och kan interagera med varandra, antingen i tal eller i skrift. Det är också viktigt att dessa digitala träffar rapporteras in av er via IdrottOnline för att få ett bra utgångsläge i er föreningsutveckling inför 2021. Den verksamhet som rapporteras in genererar ett statligt folkbildningsstöd, som kommer er förening till godo i form av en resurs som kan förstärka er framåt.

Även asynkron verksamhet räknas

Grundregeln för att kunna rapportera till exempel en lärgrupp är i vanliga fall att samtalet mellan deltagarna sker i realtid. Men i och med försiktighetsåtgärder kring coronaviruset godkänns för 2020 även lärgrupper och våra andra verksamhetsformer där deltagarna inte kunnat närvara samtidigt.

Ta hjälp av er idrottskonsulent i slutrapporteringen

Vill ni ha hjälp med att redovisa er utbildningsverksamhet? Våra idrottskonsulenter står redo att hjälpa er. Kontakta oss så kan vi till exempel boka in ett digitalt möte för att smidigt dela skärm.

Hitta din Idrottskonsulent

Läs mer