Hem / Egna nyheter / Så söker föreningar kompensationsstöd för coronakrisen

Så söker föreningar kompensationsstöd för coronakrisen

Den 1 maj öppnar Riksidrottsförbundet ansökan om kompensationsstöd för idrottsföreningar. Stödet är en del av regeringens stödpaket till idrottsrörelsen med anledning av coronakrisen.

Syftet med kompensationsstödet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva idrott och evenemang. Särskilt viktigt är att värna barn- och ungdomsidrotten.

På Riksidrottsförbundets hemsida hittar du information om vad ni som förening kan söka kompensationsstöd för.

Ansökan avser verksamhet under perioden 12 mars-30 juni. För att kunna ansöka behöver era förlorade intäkter eller merkostnader uppgå till minst 15.000 kronor.

Ansökan görs i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. Ansökan är öppen 1 maj–15 maj.

Har du frågor om kompensationsstödet? Kontakta This is a mailto link

Besvara också RF:s föreningsenkät

RF-SISU Värmland uppmanar länets idrottsföreningar att besvara den föreningsenkät som RF skickat till samtliga föreningar i landet. Enkäten ska ge RF underlag till påverkansarbete mot stat och kommun om behov av framtida stöd för att minska effekterna av coronakrisen för idrottsrörelsen. Sista svarsdag för enkäten är den 30 april.

Då enkäten också handlar om de ekonomiska konsekvenser coronaviruset medfört för hela föreningens verksamhet under perioden 12 mars–30 juni så blir den ett bra underlag till en eventuell ansökan om kompensationsstöd.

Här hittar du information om RF:s föreningsenkäten