Hem / Egna nyheter / Oro för ekonomi och återrekrytering efter två år med corona

Oro för ekonomi och återrekrytering efter två år med corona

Mer än varannan idrottsförening är orolig för framtiden och för det tapp av medlemmar, ledare och tränare som skett under två år med corona. Föreningarna oroas också över ekonomin. Det visar en färsk rapport från Riksidrottsförbundet.
I Riksidrottsförbundets rapport Två år med corona har närmare 2500 idrottsföreningar svarat på enkätfrågor om coronakrisen, och specialidrottsförbund och ytterligare idrottsföreningar har intervjuats om effekterna av pandemin. Tillsammans med statistik från LOK-stödet är bilden oroande.
 
– Ledare, förtroendevalda och aktiva har kämpat i motvind i över två års tid. De har tagit stort ansvar, är slitna och oroliga för framtiden. Med pandemin i bagaget och dessutom nu oron i världen måste idrotten ändå orka vara den välkomnade plats för alla, som vi är och vill vara. Idrottsrörelsen måste få stöd över lång tid för att klara att återrekrytera, återstarta och välkomna, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.
 
Under 2021 minskade antalet aktivitetstillfällen i svensk idrottsrörelse med 700 000 jämfört med före coronaperioden. Antalet var också 200 000 färre än under 2020. Det i en kontext där stillasittande och otrygghet i samhället i stort ökade redan före pandemin.
 
Sett till Värmland har antalet aktivitetstillfällen minskat med nära 301 000 aktivitetstillfällen under tvåårsperioden med pandemin, en minskning motsvarande cirka 18 procent. I enkäten, där 101 föreningar från Värmland svarat, uttrycker ledarna bland annat en oro för möjligheten till återrekrytering av medlemmar men också en oro för föreningarnas ekonomiska situation.
 
– Idrotten är en motor för folkhälsan i Värmland. Därför hoppas och tror jag att Region Värmland och alla kommuner nu vill fortsätta att stötta föreningarna i återstartsarbetet. Olika idrotter och föreningar har drabbats olika hårt. Så det gäller att vara lyhörda för föreningarnas behov och vara öppna för flera typer av stödinsatser, säger Thomas Sundenhammar, distriktsidrottschef RF-SISU Värmland.
 
Idrottsrörelsen behöver nationellt ett ekonomiskt stöd för återstart efter pandemin med 300 miljoner kronor per år 2023–2025, enligt Riksidrottsförbundets analys. Utöver det ekonomiska stödet behövs fler och bättre idrottsanläggningar och idrottsmiljöer, vilket också lyfts av föreningar i rapporten ”Två år med corona”.
 
– Varje krona som satsas på idrottsrörelsen är en investering i ett mer sammanhållet och inkluderande samhälle där vi mår bättre. Vikten av närhet till träning och rörelse är en avgörande faktor för en inkluderande idrott för alla, säger Björn Eriksson.