Hem / Egna nyheter / Öppet brev: Våra idrottsföreningar behöver stöd genom krisen

Öppet brev: Våra idrottsföreningar behöver stöd genom krisen

Coronaviruset slår hårt mot idrottsrörelsen. Vi vädjar till Värmlands kommuner att inte glömma våra idrottsföreningar i den situation som nu råder. Med gemensamma krafter kan vi stödja föreningslivet genom krisen.

Coronaviruset slår mot alla delar i samhället, med stora konsekvenser på kort och lång sikt. Föreningslivet är inte undantaget. Att arbeta med folkhälsa, att ge barn, unga och vuxna en meningsfull fritid är i föreningarnas DNA. Och just nu gör värmländska ledare och tränare stora insatser för att fortsatt kunna erbjuda träning och tävling, som samtidigt inte ger ökad smittspridning. Det är en svår balansgång. Men vi ser samtidigt att civilsamhället i detta läge har en oerhört viktig funktion, och att just idrottsrörelsen är en trygghet som ger tillgång till fysisk aktivitet, och fortsatt möjlighet för barn och unga att träffa sina kompisar och ha roligt. Vi menar att det är viktigt att våra föreningar kan fortsätta erbjuda verksamhet, även i dessa tuffa tider, något som också Folkhälsomyndigheten påpekar.

Inställda arrangemang kan få stora konsekvenser

De värmländska idrottsföreningarna har tagit stort ansvar i frågan om att undvika större sammankomster, genom att till exempel ställa in vissa större cuper, tävlingar och andra arrangemang. För våra lokala föreningar är arrangemangen en oerhört viktig inkomstkälla, som nu helt uteblir på obestämd tid. Det innebär i förlängningen att vi riskerar den goda verksamhet som gör att värmlänningar i alla åldrar får träna, träffas, utvecklas och växa i gemenskap, i våra idrottsföreningar.

Det ekonomiska bortfallet och dess konsekvenser är svårt att överblicka i dagsläget, men klart är att det kommer att ha en stor påverkan på barns och ungas möjligheter till en aktiv fritid under lång tid framöver. För att mildra det ekonomiska bortfallet, i och med minskat antal aktiviteter, gör nu RF en översyn av LOK-stödet.

En vädjan till kommunerna

Nyligen presenterade regeringen ett krispaket på en halv miljard till idrottsrörelsen, för uteblivna intäkter på grund av inställda evenemang. RF-SISU Värmland går nu ut med en vädjan till de värmländska kommunerna att också tillfälligt se över möjligheter till ekonomiska lättnader för ideella idrottsföreningar. Det kan till exempel avse avbokning av kommunala lokaler. En tillåtande hållning från kommunernas sida med fri eller kostnadsreducerad avbokning av kommunala lokaler skulle minska de ekonomiska skadorna.

Det allra viktigaste är att kommunerna, som tidigare, för en dialog med föreningarna och är uppmärksamma på deras olika behov och utmaningar. Här finns givetvis RF-SISU Värmland också som samarbetspartner och bollplank. Med gemensamma krafter kan vi stötta föreningarna. Det kommer en tid då krisen är över och då kommer arbetet med folkhälsa och gemenskap vara ännu viktigare än tidigare. Här kommer de värmländska föreningarna att spela en central roll – men det förutsätter också att all god verksamhet fortfarande finns kvar.

Tack alla ideella krafter

Slutligen vill vi också passa på att rikta ett stort tack till alla de ideella ledare som just nu kämpar med att hålla igång träningar och andra aktiviteter. Ert arbete betyder så mycket, särskilt i tider som dessa.

Glöm inte att ni på olika sätt kan få stöttning från oss på RF-SISU Värmland. Alla föreningar har en idrottskonsulent hos oss ansluten till sig. Kontakta din konsulent för att höra mer om hur vi kan hjälpa just din förening. Till kontaktlista

 

Kicki Johansson, ordförande
Thomas Sundenhammar, distriktsidrottschef