Hem / Egna nyheter / Ny distriktsidrottschef för RF-SISU Värmland

Ny distriktsidrottschef

”En oerhörd stolthet att få det här uppdraget. Jag ser fram emot att få fortsätta utveckla och stärka värmländsk idrott”, säger den tillträdande distriktsidrottschefen.

Thomas Sundenhammar är ny distriktsidrottschef för RF-SISU Värmland från 15 november. Han ersätter därmed Per Dalebjer som efter 20 år på posten valt att gå i pension.

– Det är en oerhörd stolthet att få det här förtroendet och uppdraget. Jag ser fram emot att få fortsätta utveckla och stärka värmländsk idrott tillsammans med alla engagerade medarbetare, föreningar och förbund, säger Thomas Sundenhammar, som har en lång bakgrund inom värmländsk idrott – både som ideell och tjänsteman.

Spelare, ledare och styrelseordförande inom lagsport är delar av det ideella idrotts-CV:et. Till meriterna hör också flera års arbete i olika roller inom SISU Idrottsutbildarna Värmland och Värmlands idrottsförbund (Värmlandsidrotten), där han under det senaste året varit tillförordnad distriktsidrottschef.

Vilka utmaningar och möjligheter ser du främst för idrottsrörelsen i Värmland?

– När det kommer till möjligheter så är den största tillgången alla idrottsföreningar och ideella ledare som finns i vårt distrikt. Alla dagar i veckan gör de fantastiska insatser för att ge barn, unga och vuxna en meningsfull fritid. Där kan vi hjälpa och stärka ledarna genom att skapa goda regionala och kommunala förutsättningar för det ideella ledarskapet och genom att erbjuda bra och tillgängliga utbildningar. Med bra utbildade ledare kommer vi framöver att kunna erbjuda ännu bättre aktiviteter och som också inkluderar fler målgrupper, till exempel hur kan föreningslivet bli ännu bättre på att skapa aktiviteter för äldre? En utmaning vi har är anläggningsfrågan. Det är en fråga som ständigt är aktuell. I vårt distrikt finns det brist på anläggningar i vissa idrotter, men minst lika viktigt är frågan om underhåll för de anläggningar som redan finns. Där vill vi från RF-SISU Värmland se att det i varje kommun finns en plan för nya idrottsytor och underhåll av befintliga idrottsanläggningar.

Vad står högst upp på din agenda just nu?

– Närmast på agendan ligger att fortsätta de goda samarbeten som vi i dag redan har, men också hitta nya kontaktytor som vår organisation behöver för att kunna utveckla idrotten i distriktet. Vissa har jag träffat under mitt tidigare arbete, men det finns många kvar att möta i nya Region Värmland, i våra kommuner, både politiker och tjänstemän. Och inte minst vill jag komma ut och träffa specialidrottsförbunden och föreningarna. Alla dessa organisationer och personer, tillsammans med oss på RF-SISU Värmland, vill vi ska skapa bästa möjliga förutsättningar för föreningarna och ledarna i Värmland.

Kicki Johansson, ordförande i RF-SISU Värmland, och Riksidrottsförbundets idrottschef Peter Mattsson är glada över rekryteringen.

– Thomas har ett stort förtroende hos oss i styrelsen och han har en bred och gedigen kunskap om svensk i drott och inte minst om vår organisation. En stor fördel är ju också att samarbetet med Thomas har pågått sedan ett drygt år tillbaka då han varit tillförordnad. Det innebär att det blir en naturlig fortsättning på det utvecklingsarbete som har påbörjats, säger Kicki Johansson.

Peter Mattsson, fortsätter:

– Efter en både omfattande och spännande rekryteringsprocess är jag glad att Thomas Sundenhammar blir ny chef för RF-SISU Värmland. Thomas är välkänd för idrotten i Värmland efter flera år i andra funktioner i organisationen.


Kontaktuppgifter
Thomas Sundenhammar, distriktsidrottschef RF-SISU Värmland
010-476 47 12, This is a mailto link