Hem / Egna nyheter / Inställda evenemang slår hårt mot värmländsk idrottsrörelse

Inställda evenemang slår hårt mot värmländsk idrottsrörelse

Förlängt statligt stöd viktigt för värmländska föreningarna.

Ökade avgifter i barn- och ungdomsidrotten och föreningar som går i konkurs. Det kan bli konsekvenserna om idrottsrörelsen inte får fortsatt statligt ekonomiskt stöd.

– Behovet är fortsatt stort och det behövs snabba besked från regeringshåll, säger distriktsidrottschef Thomas Sundenhammar.

Regeringen gav den 20 mars beskedet att ett stödpaket på 500 miljoner kronor avsätts för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. Vid ansökningstidens slut hade 4064 föreningar i hela landet sökt varav 144 i Värmland.

I hela landet uppgick den totala ansökningssumman till nästan 1,3 miljarder kronor och Riksidrottsstyrelsen fick skära bort 800 miljoner kronor. Detta handlade enbart om perioden till och med den 30 juni.

Oro i föreningarna
Enligt Riksidrottsförbundet har idrottsrörelsen i hela Sverige ett behov av 1,3 miljarder kronor i stöd för juli till september. Och förbundet har nu äskat ytterligare 500 miljoner av regeringen i ett särskilt stöd på grund coronakrisen. 

– Vi har flera värmländska föreningar som inte fick söka stöd i den första potten, eftersom deras inställda evenemang inte omfattades av den perioden. Och för de här föreningarna råder nu stor osäkerhet eftersom de inte fick ta del av det ekonomiska stödet och de får heller inga besked om de kan räkna med ett förlängt stöd framöver, säger Thomas Sundenhammar.

Distriktsidrottschefen känner oro för konsekvenserna för idrottsrörelsen som helhet om ett fortsatt statligt stöd uteblir.

– Rent krasst innebär det att vissa föreningar riskerar att gå omkull för ekonomin inte går ihop. Risken är också att vi kommer att se föreningar som tvingas att höja sina avgifter vilket kommer slå hårt mot barn- och ungdomsidrotten och grupper som redan i dag står långt från idrottsrörelsen.

"En stor inkomst som nu går förlorad"
En av de värmländska föreningar som drabbas ekonomiskt av inställda evenemang under perioden juli-september är OK Tyr. Nyligen kom beskedet att föreningen ställer in sin cykeltävling Karlstad XC som skulle ha arrangerats 5 september.

– Det känns såklart jättetråkigt och för föreningen är det en stor inkomst som nu går förlorad. Vi tvingas att betala tillbaka ett hundratal startavgifter, säger Martin Ljungberg, ordförande i OK Tyr.

Thomas Sundenhammar hoppas att föreningar likt OK Tyr ska kunna få tillbaka delar av sina förlorade inkomster genom ett förlängt statligt stöd.

–  Behovet av ekonomiskt stöd är helt klart fortsatt stort. Jag hoppas att vi kan få snabba besked från regeringshåll för att stilla oron ute i föreningarna.