Hem / Egna nyheter / Enkät: Värmländska föreningar upplever stort behov av renoverade idrottsanläggningar

Enkät: Värmländska föreningar upplever stort behov av renoverade idrottsanläggningar

I en enkät från Riksidrottsförbundet uppger nästan hälften av de svarande värmländska idrottsföreningarna att de bedriver sin verksamhet på en anläggning som har ett stort behov av renovering.

Totalt har 5 500 föreningar i hela landet svarat på Riksidrottsförbundets anläggningsenkät, varav 214 i Värmland fördelat på 43 idrotter och 18 kommuner.

Resultatet visar bland annat att 45 procent av de svarande värmländska föreningarna upplever ett stort renoveringsbehov på den anläggning där de bedriver sin verksamhet.

– Vi vet att många av de kommunala anläggningarna är gamla, slitna och behöver rustas upp, säger Lars Andersson, verksamhetschef och ansvarig för anläggningsstöd på RF-SISU Värmland.

I enkäten framgår att föreningarnas behov inte bara handlar om upprustning av själva idrottsytan utan även om sociala ytor, omklädningsrum, läktare, dusch och toaletter med mera.

– Ska idrotten fortsätta vara en motor för folkhälsa behöver föreningarna ha tillgång till bra, säkra och ändamålsenliga lokaler. Vi vill se att alla kommuner upprättar långsiktiga planer för sina idrottsytor, till exempel vad gäller nyinvesteringar men också renoveringar av befintliga anläggningar. Och vi som organisation är gärna ett bollplank för kommunerna i det arbetet, säger Lars Andersson.

Fakta: Fler värmländska siffror från enkäten

Om de svarande värmländska föreningarna fick önska – vad skulle de vilja utvecklades på den anläggning/plats som de idrottar på?

  • Renovering av anläggningen/platsen, 46 procent
  • Bättre anpassad anläggning/plats som uppfyller föreningens behov, 36 procent
  • Tillgång till fler aktivitetsytor/ mer plats, 27 procent
  • Tillgång till fler tider, 13 procent
  • Minskade kostnader kopplat till anläggningen/platsen, 23 procent
  • Anpassning för personer med funktionsnedsättning, 23 procent
  • Tillgång till bättre (mer attraktiva) tider, 11 procent

Här kan du läsa sammanställningar av idrottsföreningarnas svar i Riksidrottsförbundets Anläggningsenkät (pdf)

Frågor?

Kontakta Lars Andersson på This is a mailto link eller 010-476 47 03.