Hem / Egna nyheter / Enkätundersökning: Värmländska idrottsföreningar drabbas hårt ekonomiskt i coronakrisen

Enkätundersökning: Värmländska idrottsföreningar drabbas hårt ekonomiskt i coronakrisen

Miljonförluster för distriktets föreningar.

Idrottsrörelsen drabbas hårdare av coronapandemin än tidigare beräknat och regeringens krispaket på 500 miljoner kronor täcker knappt hälften av förlusterna. Det visar sammanställningen av den enkät som Riksidrottsförbundet skickat ut till landets idrottsföreningar. För idrottsrörelsen i Värmland räknas förlusterna till mer än 23 miljoner kronor.

Enkäten visar att den ekonomiska förlusten av inställda evenemang och minskad träningsverksamhet på ett nationellt plan uppgår till 1,2 miljarder kronor fram till sista juni. Siffrorna ligger väl i underkant då knappt 20 procent av landets föreningar deltagit i enkäten. I Värmland har 91 av totalt cirka 850 föreningar svarat.

– Det här ger oss endast en fingervisning av hur stora de ekonomiska konsekvenserna för Värmlands idrottsrörelse är. Med tanke på att enkäten långt ifrån ger en fullständig bild är det tydligt att regeringens krispaket på 500 miljoner kronor inte i närheten kommer att täcka de omfattande förlusterna. Såväl regering som Region Värmland och alla värmländska kommuner behöver verkligen kraftsamla för att ge idrotten förutsättningar att klara krisen och komma tillbaka med full kraft, säger Thomas Sundenhammar, distriktsidrottschef RF-SISU Värmland, och fortsätter:

– Restriktionerna från regeringen och Folkhälsomyndigheten är nödvändiga och följs av idrotten, men har helt klart slagit hårt mot ekonomin för idrottsföreningarna i vårt län.

Evenemang och tävlingar ger störst intäktsbortfall

De allra största intäktsbortfallen har koppling till evenemang och tävlingar. Här uppger svarande föreningar i Värmland att de förlorat nära 20,2 miljoner kronor. För träningsverksamheten uppskattas uteblivna intäkter till drygt 2,8 miljoner kronor.

– Då vet vi dessutom att det är många föreningar som inte redovisat sina förluster och att det finns stora evenemang som varit planerade till slutet i sommaren som inte omfattas av enkäten, säger Thomas Sundenhammar.

Kompensationsstöd möjligt att söka till 15 maj

Fram till och med fredag kan föreningar med en ekonomisk förlust på 15 000 kronor eller mer ansöka om kompensationsstöd från Riksidrottsförbundet, pengar som då fördelas ur regeringens stödpaket.

– Vi hoppas att alla föreningar, både små och stora, som har förluster större än 15 000 kronor verkligen ansöker om kompensationsstöd. På så sätt kan regeringens pengar komma idrotten i distriktet till nytta, samtidigt som vi får en mer heltäckande kartläggning av hur föreningarna påverkats ekonomiskt.