Hem / Egna nyheter / Det gäller från 23 december

Det gäller från 23 december

Från den 23 december gäller nya restriktioner för att minska smittspridningen av covid-19. Läs mer om de åtgärder som särskilt påverkar idrottsrörelsen.

Tre delar berör idrotten

1. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar – tävlingar och uppvisningar
2. Läger, cuper och större sammankomster
3. Gym- och sportanläggningar

1. Vad gäller vid offentliga tillställningar från 23 december 2021?

Från den 23 december 2021 gäller nya regler för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (tävling, match, uppvisning) inomhus.

Anordnare av allmän sammankomst eller offentlig tillställning (t.ex. tävling eller uppvisning) inomhus ska:

1. informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas,
2. erbjuda deltagare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
3. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit,
4. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna,
5. säkerställa att personal får adekvat information om åtgärder för att förhindra smitta, och
6. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

För offentliga tillställningar inomhus med 500 deltagare eller fler gäller:

 • Vaccinationsbevis ska användas.
 • Deltagarna ska ha anvisad sittplats.
 • Sällskap får bestå av max åtta personer.
 • Avstånd till andra sällskap måste vara minst en meter i sidled, framåt och bakåt.

Offentliga tillställningar med 500 deltagare eller fler kan alltså inte anordnas utan vaccinationsbevis.

Anordnare av offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 och högst 500 deltagare kan välja att använda vaccinationsbevis eller inte:

För offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 och högst 500 deltagare med vaccinationsbevis gäller att deltagarna ska ha anvisad sittplats.

För offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 och högst 500 deltagare utan vaccinationsbevis gäller förutom anvisad sittplats även ytterligare smittskyddsåtgärder:

 • Sällskap får bestå av max åtta personer.
 • Avstånd till andra sällskap måste vara minst en meter i sidled, framåt och bakåt.

För offentliga tillställningar utan vaccinationsbevis finns också allmänna råd. För att undvika att trängsel uppstår kan anordnaren

 • vidta åtgärder för att sprida ut deltagares ankomsttid
 • informera deltagare om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel när sammankomsten eller tillställningen pågår under flera dagar, exempelvis en mässa
 • anvisa deltagare till olika och särskilt angivna in- eller utgångar
 • ta fram alternativa lösningar till fysiska köer
 • anvisa vilket avstånd som deltagare bör hålla till varandra i en lokal, på det
  avgränsade området eller utrymmet som anordnaren disponerar och vid
  köer, till exempel genom markeringar på golvet eller marken
 • anvisa i vilken riktning som deltagarna bör förflytta sig
 • förhindra folksamlingar i till exempel en foajé och liknande utrymmen genom att
  personal på plats vägleder deltagarna för att det ska vara en jämn genomströmning.

Vid en idrottstävling på en tydligt avgränsad arena – som vid tävling inomhus – ska åskådarna räknas som deltagare. Däremot räknas inte utövare och funktionärer.

2. Vad gäller för läger och cuper?

Folkhälsomyndigheten avråder idrottsföreningar att från den 23 december 2021 till och med 16 januari 2022 ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas. Enstaka aktiviteter, matcher och endagstävlingar, av typen seriespel eller motsvarande kan dock genomföras. Dessa allmänna råd gäller inte för yrkesmässig idrott.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns uppdaterad information om läger och cuper och information till anordnare av fritidsaktiviteter för barn och unga, med rekommendationer om förebyggande smittskyddsåtgärder.

3. Vad gäller för gym, sportanläggning, badanläggning eller liknande anläggning öppen för allmänheten?

Den som bedriver verksamhet inomhus ska:

1. informera sina besökare om hur smittspridning kan undvikas,
2. erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
3. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit,
4. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna,
5. säkerställa att personal får adekvat information om åtgärder för att förhindra smitta, och
6. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Den som bedriver verksamhet inomhus ska även:

1. beräkna det maximala antalet besökare som samtidigt får vistas i verksamhetens lokaler inomhus och som inte utgörs av handelsplatser eller serveringsställen (maxantalet),
2. beräkna maxantalet så att varje besökare, inom varje avgränsat område inomhus, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan,
3. skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen enligt 1 har gjorts,
4. tydligt anslå maxantalet, och
5. säkerställa att maxantalet inte överskrids.

Åtgärderna enligt 1–5 ska göras för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokalerna där människor uppehåller sig.

Bestämmelserna i 1–5 ska inte tillämpas under den tid som en verksamhetslokal uteslutande används för verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar födda 2002 eller senare eller för sådan undervisning som avses i skollagen.

Kontakta era respektive kommuner eller annan hyresvärd med frågor om vad som gäller i de idrottsytor som ni nyttjar.

Stöd och hjälp

Inom idrottsrörelsen får vi hjälpas åt för att underlätta att ta kloka beslut utifrån restriktionerna och respektive idrott.

Frågor kan ni ställa till:

✔️ Era respektive förbund med idrottsspecifika frågor.

✔️ Era respektive kommuner eller annan hyresvärd med frågor om vad som gäller i de idrottsytor som ni nyttjar.

✔️ Allmänna frågor om Covid -19 och idrott kan ni ställa till This is a mailto link

✔️ Om ni önskar bolla eller sortera era frågor kan ni kontakta er idrottskonsulent på RF-SISU Värmland.

✔️ Följ Riksidrottsförbundets uppdateringar här.

✔️ Folkhälsomyndighetens information om smittskyddsåtgärder

✔️ Folkhälsomyndighetens information om covid-19 till anordnare av fritidsaktiviteter för barn och unga