Hem / Egna nyheter / Det beslutades på distriktsidrottsmötet 2022

Det beslutades på distriktsidrottsmötet 2022

Läs sammanfattningen från årets distriktsstämma.

På tisdagen den 5 april hölls årets distriktsidrottsmöte med årsstämma för RF-SISU Värmland, vilket är organisationens högst beslutande organ. Stämman hålls årligen och består av de ombud som specialdistriktsförbunden (SDF) själva utser.

Efter att de senaste två åren arrangerats i digital form var stämman äntligen tillbaka på Skoghall folkets hus. Ett 20-tal medlemsorganisationer fanns representerade vid årets möte.

Här följer några sammanfattande punkter:

Kicki Johansson fortsatt ordförande

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag på omval av Kicki Johansson som förbundsordförande, för en tid av ett år.

– Ett stort tack för förtroendet. Vi har många utmaningar i den stora omstarten efter pandemin, och ett valår. Så det är många stora och spännande frågor att ta tag i, sa Kicki Johansson, som i och med beslutet går in på sitt sjätte år som ordförande för RF-SISU Värmland.

Mikael Björemo nytt ansikte i styrelsen

Maria Busk Madland, Annika Dahlman och Stefan Jansson omvaldes som ledamöter för en period av två år. Dessutom skedde ett nyval av Mikael Björemo som ledamot för samma period.

Mikael Björemo har en bakgrund inom innebandyn i Värmland och arbetar till vardags som kommunikatör och eventansvarig på Handelskammaren Värmland.

– Jag är en föreningsmänniska i grund och botten, och jag ser verkligen fram emot att få bidra i Idrottsvärmland, kommenterade Mikael Björemo.

RF-SISU Värmlands styrelse är nu:

Ordförande
Kicki Johansson

Ledamöter
Mikael Björemo
Maria Busk Madland
Annika Dahlman
Stefan Jansson
Inge Larsson
Magnus Albinsson
Susanne Grip Åsman
Kristina Ling

Årsberättelse 2021

RF-SISU Värmlands verksamhetsberättelse föredrogs i korthet av styrelseledamot Susanne Grip Åsman. Hon lyfte bland annat de goda initiativ som tagits kopplat till våra sökbara medel för fortsatt träningsverksamhet under pandemin.

– De insatser som gjorts där har varit jätteviktiga för att barn och unga fortsatt kunna ha en trygg punkt, genom idrotten. Så återigen, stort tack alla föreningar och förbund för gott samarbete.

Läs årsberättelsen i sin helhet här

Verksamhetsinriktning 2022

Stämman beslutade verksamhetsinriktning för 2022, där styrelseledamot Kristina Ling redogjorde i korthet för inriktningen.

Hon lyfte till exempel att vår organisation nu ska ta ett stort ansvar för att verka för att värmländsk idrottsrörelse får goda ekonomiska och anläggningsmässiga förutsättningar. Och detta då med extra fokus på att motverka negativa konsekvenser för idrottsrörelsen och folkhälsan till följd av coronapandemin.

– Extra spännande är ju att vi gått in ett valår, så därför vill vi också arbeta för att sätta extra fokus på idrottens frågor under 2022, sa Kristina Ling.

Samtidigt som vi ska arbeta hårt för att få idrottsrörelsen att rulla i gång igen, har vi också våra långsiktiga resor och mål inom strategi 2025 som fortsatt styr vår riktning. Här ville styrelsen särskilt lyfta resan ”Ett stärkt ledarskap”.

– För ska vi lyckas inom alla resor, är utbildning och folkbildning tillsammans med goda, välutbildade ledare, en förutsättning för att lyckas. Så här ser vi fram emot att tillsammans med er, intensifiera utbildnings- och folkbildningsarbetet. För att utveckla ledare, aktiva och föreningar i strategins anda.

Läs verksamhetsinriktningen i sin helhet här

Stipendium och utmärkelser

Traditionsenligt delades det ut stipendium och förtjänsstecken till ledare och aktiva inom värmländsk idrottsrörelse.

Klicka här för att ta del av listan av stipendie- och guldmedaljmottagare.