Hem / Egna nyheter / 6,3 miljoner kronor i statligt coronastöd till Värmland

6,3 miljoner kronor i statligt coronastöd till Värmland

I dag får värmländska idrottsföreningar besked om summan av krisstöd för perioden juli-september 2020. Se listan över föreningar som tilldelas stöd.

– De värmländska föreningarna har sedan våren tagit stort ansvar för att minska smittspridningen och samtidigt hålla igång verksamhet för barn, unga och vuxna. Ingen förening kommer att få full kostnadstäckning för sina ekonomiska förluster. Men jag hoppas ändå att kompensationsstödet kan ge en viss injektion för att hålla liv i idrottsföreningarna och få dem att orka kämpa vidare, säger Thomas Sundenhammar, distriktsidrottschef på RF-SISU Värmland.

Stödet ska kompensera uteblivna intäkter och kostnader för evenemang som föreningen inte kommer undan under perioden 1 juli till och med 30 september. En bärande princip för stödet är att förlusten jämförs med föreningens omsättning.

Viktigt med insatser även från kommun och region

Det genomsnittliga stödet till föreningar är 44 procent av ansökt belopp. Variationen av de ekonomiska konsekvenserna är stora och därmed också stödet för varje förening.

Det värmländska stödet uppgår till 6 331 000 kronor och kommer att betalas ut till 100 olika föreningar.

– Behovet av ekonomiskt stöd är och kommer förbli stort, så länge som pandemin och restriktionerna fortsätter. Därför hoppas jag verkligen att regeringen snabbt kommer att svara upp på RF:s äskande om ytterligare två miljarder kronor för 2021, säger Thomas Sundenhammar, som också vill se ytterligare stöd på lokal- och regional nivå.

– Dessutom gäller det att de värmländska kommunerna och Region Värmland också ser över sina stödformer. För vill vi ha en blomstrande värmländsk idrottsrörelse även i framtiden måste alla hjälpas åt.

Listan: Föreningarna som tilldelas stöd

Stödet till föreningarna börjar betalas ut måndag den 23 november och Riksidrottsförbundet räknar med att samtliga föreningar ska ha fått sitt stöd under vecka 48. Fördelning av stöd per förening, idrott, kommun och distrikt (excel)

Notering: Listan innehåller de ärenden som hanterats via så kallat Idrottsmedel. De föreningar som sökt via sitt specialidrottsförbund ingår inte i listan. Om ni har frågor om er ansökan eller önskar överprövning av ert ärende, kontakta This is a mailto link.

Frågor?
Thomas Sundenhammar, distriktsidrottschef
Telefon: 010-476 47 12
E-post: This is a mailto link

Lars Andersson, verksamhetschef Idrotten och samhället
Telefon: 010-476 47 03
E-post: This is a mailto link