Hem / Utbildning/Folkbildning / Våra utbildningar / Fortsättningsutbildning för tränare

Fortsättningsutbildning för tränare

Fortsättningsutbildningen är en fördjupande tränarutbildning för dig som varit tränare ett tag oavsett vilken idrott och målgrupp du leder. En utbildning som bygger vidare på, fördjupar sig i och lägger till ytterligare ämnen utöver de som ingår i grundutbildning för tränare.

Du får möjlighet att brottas med ditt eget ledarskap. Utveckla arbetssätt för att stärka ledarskapet för att möta, involvera och anpassa idrottsverksamheten utifrån utövarnas psykiska, fysiska, sociala och idrottsliga förmåga. Dessutom får du ökad kunskap kring hur du lägger upp en långsiktig planering och aktivt arbetar med återhämtning och skadeförebyggande träning. Tanken är att du efter denna utbildning ska kunna ta på dig rollen som huvudtränare och ansvara för att skapa en verksamhet som engagerar över tid.

Målgrupp

Tränare för barn, unga och vuxna som genomgått grundutbildning för
tränare eller annan likvärdig grundläggande tränarutbildning. Du får gå
utbildningen från det år du fyller 16.

Tidsåtgång

Totalt 32–35 utbildningstimmar à 45 minuter varav 15–18 av dem
genomförs som egna studier på webb, i det digitala klassrummet och på hemmaplan.

Kostnad

2500 kronor/person.

Utbildningstillfällen

Nyköping

Träff 1: 18 september, kl. 09-17.00.

Träff 2: 10 oktober, kl. 09-17.00.

Anmäl dig här

Sista anmälningsdag är 31 augusti.

OBS: När du anmäler dig till detta utbildningstillfälle så blir du automatiskt anmäld till träff 2 den 10 oktober.