Hem / Utbildning/Folkbildning / Sök aktuella utbildningar

FaR-ledarutbildning med MI, motiverande samtal - DIGITALT


Genom att öka sin fysiska aktivitet kan man förebygga och behandla många sjukdomar. Idag kan man få Fysisk aktivitet på recept, FaR istället för, eller som komplement till mediciner. En FaR-ledare är den som möter FaR-personen i idrottsföreningen, i gruppträningen eller i gymmet. Är du intresserad av att hjälpa människor till ett aktivare och mer hälsosamt liv kanske FaR-ledare är något för dig.

OBS: När du anmäler dig till detta utbildningstillfälle så blir du automatiskt anmäld till träff 2 den 29 september kl. 17-20.00. 


Vi vet idag att fysisk aktivitet förebygger sjukdom och har positiv effekt på ett 30-tal sjukdomstillstånd och är ett kraftfullt sätt att motverka ohälsa. För att FaR-arbetet ska fungera behövs organisationer som erbjuder aktiviteter till patienterna. Därför välkomnar vi aktivitetsarrangörer som kan erbjuda aktiviteter. Den här utbildningen vänder sig till dig som är ledare eller instruktör i en idrottsförening, på ett gym eller en yogastudio eller liknande och vill ta emot patienter med FaR.

Utbildningen vänder sig i första hand till friskvårdsaktörer i Sörmland då en del av innehållet behandlar samarbetet med Region Sörmland och de styrdokument som styr FaR-arbetet i Sörmland. Arbetet med FaR ser olika ut i olika delar av landet. Friskvårdsaktörer från andra delar av landet är också välkomna att anmäla sig men bör vara medvetna om att arbetssätten med FaR skiljer sig i landet. Om du bor och arbetar i ett annat län bör du även stämma av med ansvarig för FaR-utbildningen i ditt distrikt (exempelvis RF-SISU i ditt distrikt) att den här utbildningen är godkänd för att bli FaR-ledare i ditt distrikt. 

En del av innehållet

• Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS).
• Aktivitetsarrangörens roll när det gäller träningsupplägg, sekretess och ansvar.
• Motiverande samtal.

Målgrupp 

Tränare för vuxna och unga. 

Tidsåtgång

2 x 3 timmar. 

Bekräftelse & Kallelse

En bekräftelse med information om det digitala upplägget skickas ut till den angivna mejladressen efter att anmälan är gjord. En kallelse med länk för att ansluta till utbildningen kommer sedan att skickas ut via mejl efter anmälningstidens slut.

Glöm inte att ange korrekt mejladress vid anmälan.