Hem / Utbildning/Folkbildning / Samverkan mellan RF-SISU Sörmland och din förening

Samverkan mellan RF-SISU Sörmland och din förening

Första kontakten

När din förening är intresserad av att jobba med RF-SISU Sörmland finns vi bara ett telefonsamtal bort. Kontaktuppgifterna till alla som arbetar hos oss hittar du här.

Föreningsbesök 

En av våra idrottskonsulenter besöker din förening. Vi kan agera "bollplank" i föreningens vardagliga verksamhet. Vi kan också utifrån önskemål göra en enklare eller djupare analys av föreningens utvecklings- eller utbildningsbehov. Efter besöket sätter vi tillsammans upp en utbildningsplan för just din förening. En utbildningsplan kan exempelvis vara 4U-modellen, som du kan läsa mer om här.

Utveckling och utbildning

Utveckling och utbildning kan omfatta utbildningsinsatser i allt från föreningskunskap och ledarskap till en mer djupgående processledning i föreningen. Detta sker antingen internt på föreningens hemmaplan eller i externa utvecklingsmiljöer. Det finns också möjlighet till både interna utbildningar för bara din förening, och gränsöverskridande utbildningar där olika idrotter möts. 

Alla våra aktuella utbildningar hittar du här.

Vill du istället kontakta en av våra idrottskonsulenter för att exempelvis boka en intern utbildning för din förening hittar du alla konsulenter som jobbar på RF-SISU Sörmland här

Återkoppling

Utifrån första besökets kartläggning och de utbildningar eller utvecklingsprocesser som genomförts ser vi vilket/vilka behov som din förening har för att kunna ta nästa steg. Vi kommer överens om insatser och sätter upp målen tillsammans. 

Uppföljning

Vi träffas och ser över vad som fungerar bra, vad som kan utvecklas och sedan går vi vidare i den riktning som känns bäst för din förening.