Hem / Utbildning/Folkbildning / Om lärgrupper

Lärgruppen - den enkla metoden

Gemensamma samtal sätter idéer i rörelse, skapar kraft i ert arbete och möjligheter till ett gemensamt lärande. Att starta en Lärgrupp är ett enkelt sätt att skapa utveckling och lärande i din förening. Vi på Sörmland hjälper er att komma igång och kan bidra med bra verktyg för ert lärande.  

Om lärgrupper

En lärgrupp bygger på viljan att mötas, lyssna, ta del och dela med sig av varandras erfarenheter och perspektiv. Samtalet utgår ifrån ett specifikt tema och är strukturerat med reflektions- och samtalsfrågor. För att få ut så mycket som möjligt av erfarenhetsutbytet är det bra om ni inom lärgruppen har olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv. Att lära av och med varandra leder till utveckling.

En lärgrupp riktar sig till ledare, tränare, föräldrar eller utövare och kan i stort sett utgå ifrån vilket tema som helst, från visions- och målarbete till att må bra som tränare. Från samtal kring värdegrundsfrågor till ledarrekrytering. Det viktiga är att temat är meningsfullt för er grupp, skapar ett engagemang och utgår ifrån ett strukturerat underlag – en lärgruppsplan.

En lärgrupp kan genomföras när och var som helst, antingen i anslutning till något av era planerade möten eller under flera helt separata träffar.

Kontakta din idrottskonsulent för mer information.

Ålder

Deltagare i lärgruppsverksamhet ska vara 13 år eller äldre under verksamhetsåret. Avsteg kan dock göras från denna regel och låta deltagare från 7 år delta i lärgruppsverksamhet under förutsättning att verksamheten är pedagogisk och tidsmässigt är anpassat för målgruppen.

Länk med mer information om barns lärande (på SISU Idrottsutbildarnas webbplats – öppnas i nytt fönster)

Vad är en lärgruppsplan?

Innan ni startar en lärgrupp i er förening så enas vi om en lämplig lärgruppsplan. Planen ger dig och din förening stöd i att skapa strukturerade, värdefulla och utvecklande samtal. Planen är en guide som stimulerar till samtal kring det tema ni har valt. Den hjälper er att sortera era idéer och tankar och samtidigt skapa en handlingsplan för ert fortsatta arbete.

Lärgruppsplanen är antingen framtagen av SISU Idrottsutbildarna eller så har ni i föreningen gjort en egen i samverkan med RF-SISU Sörmlands idrottskonsulenter.

Vad är en lärgruppsledare?

Även om alla i lärgruppen förväntas delta aktivt i samtalen behöver någon ta på sig ledartröjan, vilket vi har valt att kalla lärgruppsledare. Utsedd lärgruppsledare har i uppgift att leda samtalen framåt och samtidigt se till att alla i gruppen får utrymme i samtalen. Alla i gruppen har värdefulla erfarenheter och perspektiv som bör tas tillvara. Lärgruppsledare är en viktig roll för att se till att skapa bra förutsättningar för samtal, en tillit och öppenhet i gruppen. 

Lärgruppsledaren ska vara godkänd av RF-SISU Sörmland.

Kontakta oss om du vill bli lärgruppsledare.

Tid och omfattning?

En lärgrupp pågår under minst 3 utbildningstimmar (á 45 minuter) och består av minst 3 deltagare inklusive lärgruppsledaren. Erfarenhetsmässigt rekommenderar vi att lärgruppen har 6–9 deltagare och att varje träff är 1–3 timmar lång. Ni planerar själva hur ofta, hur länge och när ni ska träffas och vad ni vill fokusera mer på och samtala om.

Registrering och rapportering

För att en lärgrupp ska kunna vara möjlig att rapportera inom RF-SISU:s verksamhet krävs att din förening har haft en kontakt med våra idrottskonsulenter före ni kör igång. Tillsammans gör ni en plan för era gemensamma aktiviteter för en period framåt i tiden.

Efter genomförd lärgrupp registreras deltagare och antal timmar av föreningen i ett digitalt rapporteringssystem. Du slutrapporterar sedan i det kostnadsfria programmet IdrottOnline. Hur det praktiska går till får ni veta mer om innan vi startar upp en folkbildningsinsats.

Digitala lärgrupper

Det går alldeles utmärkt att genomföra en lärgrupp digitalt om deltagarna av olika anledningar inte har möjlighet att ses fysiskt. Det som behövs är likt en vanlig lärgrupp ett ämne/område som ni vill prata om, en plan för hur ni ska lägga upp samtalen och ett gemensamt digitalt verktyg. Det är nästan som vanliga fysiska lärgrupper, enda skillnaden är att inte alla sitter i samma rum. Vi har samlat tips på olika digitala verktyg för lärgrupper på en separat flik som kan vara till hjälp