Hem / Utbildning/Folkbildning / Det här är Folkbildning

Det här är Folkbildning

Inom idrottsrörelsen kan folkbildning ses som ett vertyg för utveckling i din förening. 

Vad är folkbildning?

"Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället."

Fritt och frivilligt

Folkbildningen känneteckas av den mycket viktiga principen "fritt och frivilligt" vilket innebär att den står fri från statlig styrning och att den alltid ska vara frivillig för deltagarna. Det centrala är fortfarande att det är deltagarna som styr innehållet i sin folkbildning.

Pedagogiken

Pedagogiken bygger på att man lär sig bäst när man gör det tillsammans med andra, i en lärgrupp. I första hand har ledaren för en lärgrupp inte rollen att lära ut ett ämne, utan ser till att gruppen fungerar på ett demokratiskt sätt och att alla känner sig delaktiga. Läs mer om lärgrupper och lärgruppsledare på vår separata sida för ämnet. 

Folkbildning i din förening

I din förening genomförs säkerligen flertalet insatser som är att beteckna som folkbildning. Här träffas olika grupper för att lära av och med varandra i syfte att förbättra föreningsverksamheten. De insatserna är viktiga nycklar för att utveckla verksamheten och ett komplement till tränarkurser och andra utbildningsinsatser.