Hem / Utbildning/Folkbildning / 4U-Modellen

4U - Struktur för din förenings utveckling och utbildningsverksamhet

Årshjulet - verksamhetsplanen är navet i er verksamhet

Flera föreningar vi på RF-SISU Sörmland möter har brister i sin verksamhetsplanering. Vi upplever att många föreningsledare lägger för stor vikt vid att "släcka bränder" istället för att långsiktigt och metodiskt jobba med att utveckla föreningen. Vi har därför skapat en modell som är appplicerarbar på alla idrottsföreningar samtidigt som den kan anpassas utifrån just din förenings förutsättningar. 

Upptakt - Utbildning - Uppföljning - Utveckling 

Ambitionen är att modellen ska underlätta för föreningen att strukturera och organisera ett långsiktigt utvecklingsarbete bestående av olika utbildningsinsatser i samverkan med RF-SISU Sörmland. De fyra stegen återkommer varje år även om innehållet i varje steg kan se annorlunda ut. Tanken är att för varje år som går höja nivån på föreningens verksamhet både på och utanför idrottsarenan. 

Kontakta din idrottskonsulent på RF-SISU Sörmland så berättar vi mer om modellen.