Hem / Om RF-SISU Sörmland

Vi finns här för Sörmlands idrottsföreningar

RF-SISU Sörmland är en av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer.  Vi har en gemensam styrelse, ledning och kansli och vi verkar som en gemensam organisation med uppdrag att stödja, leda, företräda, utveckla, bilda och utbilda idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund (SDF) i Sörmland. 

Sedan 1 januari 2020 är våra två uppdrag idrott och folkbildning samlade i en gemensam organisation med namnet RF-SISU Sörmland. Vi ger service till Sörmlands närmare 700 idrottsföreningar och närmare 70 olika specialidrottsdistriktsförbund som har verksamhet i länet.

Vi finns där idrotten finns

Du hittar våra kansli i fem städer i Sörmland. Huvudkontoret ligger i Eskilstuna och lokalkontoren finns i Katrineholm, Södertälje, Nyköping och Strängnäs, men i vårt arbete är mötet med distriktets föreningar och specialdistriktsförbund det absolut viktigaste och våra idrottskonsulenter finns ofta ute i föreningens verksamheter.

Kontakta oss så berättar vi mer

Till RF-SISU Sörmlands uppgifter hör att:

  • vara idrottsrörelsens studieförbund och utbildningsorganisation
  • stimulera lärande
  • främja, utveckla och samordna idrottsverksamheten
  • arbeta med idrottsservice, intressepolitik och idrottsutveckling
  • ta tillvara idrottens intressen och se till att idrottens roll i samhället utvecklas
  • visa på idrottens betydelse för såväl folkhälsan som ungas livsvillkor
  • fördela vissa anslag till idrottsrörelsen
  • verka för att bevara det idrottshistoriska arvet
  • stärka engagemanget och utveckla idrottsverksamheten 

Vi arbetar utifrån Idrotten Vill och Strategi 2025

Idrotten Vill är idrottsrörelsens övergripande idéprogram som ska levandegöra stadgarna och inspirera föreningar och förbund att ha en verksamhet som bygger på idrottens värdegrund. glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel.

Strategi 2025 är idrottsrörelsens gemensamma förändringsarbete som syftar till att alla oavsett ålder och ambitionsnivå har möjlighet att idrotta i förening under hela livet. Utvecklingen kännetecknas av: så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt.

Strategi 2025

Stadgar 

RF-SISU Sörmland har till uppgift att enligt våra stadgar och Riksidrottsförbundets (RF) stadgar, sköta för idrottsrörelsen gemensamma angelägenheter inom distriktets gränser samt att enligt dessa stadgar och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas (SISU) stadgar, planera, leda, samordna och utveckla studie-, bildnings och utbildningsverksamheten inom distriktet.

Mer om våra stadgar

Verksamhetsplan

I verksamhetsplanen anges vad RF-SISU Sörmland särskilt ska prioritera i arbetet 2020–2021. Arbetet följs upp i verksamhetsberättelser både på nationell nivå och på regional nivå.

Verksamhetsplan 2020-2021

Verksamhetsberättelse 

Här hittar du våra verksamhetsberättelser: 

RF-SISU Sörmlands verksamhetsberättelse 2020

Årsstämma

RF-SISU Sörmlands arbete leds av en distriktsstyrelse som väljs på den årliga distriktsstämman. I år hålls stämman den 29 april på Bohlinder Munktell i Eskilstuna.

Verksamhetsberättelser från tidigare år finns att ladda ner från vår dokumentbank som du hittar här.