Hem / Bidrag och stöd / Stipendier och utmärkelser / Sörmlands idrottsprofil

Sörmlands idrottsprofil

Årets Sörmlandsprofil instiftades 1998 inom den sörmländska idrotten och är ett utbildningstipendium på 50.000 kr. Från och med 2012 heter stipendiet Sörmlands idrottsprofil.

Stipendiaten utses av Stiftelsen Solbackas styrelse i samråd med RF-SISU Sörmland och tilldelas en person som kombinerar idrottslig prestation med studier. Stiftelsen Solbacka och RF-SISU Sörmland genomför intervjuer med tänkbara kandidater och utser därefter Sörmlands idrottsprofil.

Kriterier för att bli stipendiat

Tänkbara kandidater ska ha sin urspungliga idrottsliga bakgrund i Södermanland. Antingen vara aktiv i en sörmländsk förening eller tidigare ha tävlat och varit aktiv i en sörmländsk förening samt kombinerar idrottslig prestation med studier. Stipendierna kan endast tillfalla personer som är mantalsskrivna i Södermanlands län eller som på grund av studier flyttat utanför länet.

Läs mer om Sörmlands Idrottsprofil på Stiftelsen Solbackas hemsida.

Stiftelsen Solbackas utbildningsstipendier

Unga idrottsutövare och personer som arbetar ideellt med friskvård, utbildning och ungdomsarbete kan söka utbildningsstipendier via Stiftelsen Solbacka. Sökanden skall vara inskriven vid någon form av utbildningsverksamhet som grundskola, gymnasium, högskola eller universitet. 

Stipendierna kan endast tillfalla personer som är mantalsskrivna i Södermanlands län eller som på grund av studier flyttat till annan ort utanför länet. Idrottsutövare ska utöva sin idrott i en sörmländsk idrottsförening. Sökanden får inte använda dopingmedel eller droger såsom tobak, alkohol eller narkotika.

På Stiftelsensolbacka.se hittar du mer info om utbildningsstipendierna.