Hem / Bidrag och stöd / Stipendier och utmärkelser / Region Sörmlands Idrottsstipendium

Region Sörmlands Idrottsstipendium

Region Sörmland delar varje år ut stipendier till tre idrottsledare, varav en ledare inom parasporten, samt till två aktiva idrottare, varav en aktiv parasportidrottare.

  • Ledarstipendiet tilldelas aktivitetsledare och/eller föreningsledare som gör värdefulla insatser inom idrotten i Sörmland. Stipendiet avser att stimulera till fortsatt utbildning och utveckling av ledarskapet.
  • Stipendiet till de aktiva idrottarna syftar till att stimulera till fortsatt idrottande och möjliggöra unga idrottares satsning på sin idrott.

Goda förebilder som agerar utifrån idrottens värdegrund "Idrotten Vill" och/eller som aktivt jobbar för allas rätt att vara med inom idrotten prioriteras.

Stipendierna är på 10 000 kronor vardera.

Ansökan görs på särskild ansökningsblankett eller via digitalt ansökningsformulär senast 13 september 2022.

Digitalt ansökningsformulär

Ladda hem ansökningsblankett

Om du väljer att ladda hem en ansökningsblankett kan du skicka den till oss på två sätt:

Skicka brev till: RF-SISU Sörmland, MunktellArenan, 633 61 Eskilstuna.

Maila till: Carina Andersson This is a mailto link

* På bilden, stående från vänster: Monica Johansson - Landstingsstyrelsens ordförande, William Berg, Ted Bäck, Tomas Borin - Landstingsfullmäktiges ordförande.

Sittande: Kaarina Saviluoto, Oscar Kangas, Alva Lehnberg.