Hem / Bidrag och stöd / Stipendier och utmärkelser / Region Sörmlands Idrottsstipendium

Region Sörmlands Idrottsstipendium

2020-08-25
Region Sörmland har beslutat att inte dela ut några idrottsstipendier 2020 på grund av Coronapandemin. Ansökningsprocessen kommer därför att avslutas.  

Region Sörmland delar varje år ut stipendier till tre idrottsledare, varav en ledare inom parasporten, samt till två aktiva idrottare, varav en aktiv parasportidrottare.

  • Ledarstipendiet tilldelas aktivitetsledare och/eller föreningsledare som gör värdefulla insatser inom idrotten i Sörmland. Stipendiet avser att stimulera till fortsatt utbildning och utveckling av ledarskapet.
  • Stipendiet till de aktiva idrottarna syftar till att stimulera till fortsatt idrottande och möjliggöra unga idrottares satsning på sin idrott.

Goda förebilder som agerar utifrån idrottens värdegrund "Idrotten Vill" och/eller som aktivt jobbar för allas rätt att vara med inom idrotten prioriteras.

Stipendierna är på 10 000 kronor vardera.

Ansökan görs på särskild ansökningsblankett senast 30 augusti 2020.

Ladda hem ansökningsblanketten här.

Ansökningshandlingarna skickas till:

RF-SISU Sörmland, MunktellArenan, 633 42 Eskilstuna.

Det går även bra att mejla in den till vår administratör This is a mailto link.

* På bilden, stående från vänster: Monica Johansson - Landstingsstyrelsens ordförande, William Berg, Ted Bäck, Tomas Borin - Landstingsfullmäktiges ordförande.

Sittande: Kaarina Saviluoto, Oscar Kangas, Alva Lehnberg.