Hem / Bidrag och stöd / Redovisning och bokföring

Redovisning och bokföring

RF-SISU Sörmland besitter en bred kompetens och fungerar som stöd och support till idrottsrörelsen i hela Sörmland. För att underlätta för föreningarna i deras administrativa arbete har vi på denna sida samlat den support vi, tillsammans med Riksidrottsförbundet, erbjuder.

Redovisningsstöd hos RF-SISU Sörmland

Behöver du råd när det gäller din förenings ekonomi- eller personaladministration? RF-SISU Sörmland erbjuder stöd till föreningar och förbund vad det gäller:

Ekonomiadministration - löpande bokföring, bokslut, fakturering (tex medlemsfakturering) och upprättande av årsredovisning.

Personaladministration - löneadministration, arvoden, deklarationer för skatt och arbetsgivaravgifter, kontrolluppgifter, anställningsfrågor och personalförsäkringar. 

Vi kan även hjälpa till vid en förändring av föreningens redovisning exempelvis vid byte av bokföringsprogram eller hjälpa till att få rutiner runt föreningens ekonomi. Kontakta vår ekonomiansvarige Anna Homlén, antingen via telefon: 010-476 42 54 eller via epost: This is a mailto link vid frågor eller funderingar.

Fortnox bokföring kopplat till IdrottOnline

För att effektivisera och modernisera det tidskrävande arbetet med fakturering och bokföring har idrottsföreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet möjlighet att använda Fortnox bokförings- och faktureringsmoduler. Man skapar avgifterna i IdrottOnline och använder sedan Fortnox webbaserade program för att skicka de automatiskt skapade fakturorna till föreningens medlemmar.

På vår sida om bokföring hittar du mer information om de tjänster vi erbjuder. 

Idrottens redovisning

Riksidrottsförbundet har tagit fram ett stöd för att guida föreningarna i redovisningsarbetet.

På RF:s webbplats finns mer information om idrottens redovisning.

Skatter och avgifter

RF-SISU Sörmland samarbetar med Skatteverket för att idrottsföreningar och förbund ska få hjälp med frågor om skatter och avgifter. Hos dem finns information för ideella föreningar, både om skatter och avgifter, men också om bokföring och redovisning. Skatteverket anordnar även kontinuerligt kostnadsfria informationsträffar och webbseminarier som riktar sig till idrottsföreningar. 

På vår sida om Skatter och avgifter hittar du mer information.