Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd / Träna på språk - Idrott och språkförbättrande insatser

Träna på språk - Idrott och språkförbättrande insatser

Träna på språk - språkförbättrande insatser och träning.

Nu kan er föreningen arrangera träningar eller prova på verksamhet och koppla på språkträning till det. Innan, under eller efter träningen har ni språkförbättrande samtal i svenska. Ni kan t.ex prata om idrotten ni just utövat eller vikten av att träna. Poängen är att alla ska öva på svenska språket i samband med träning. Ingen åldersgräns, här är språkövningar i fokus. 

Boken "Idrott - en bra start i livet" är framtagen av RF och handlar om hur svensk

träning och språk.png

idrott och dess föreningar är uppbyggda. På enkel svenska tas t.ex. ämnen som medlemskap, styrelse, kostnader, vad är det medlemmarna bestämmer och ordet ideell och dess betydelse. Det bästa med boken är att den är översatt på 12 språk så den är enkel att läsa och följa. 
1. Läs ett stycke tillsammans. 
2. Diskutera kring stycket ni just läste.
3. Rapportera lärgruppen i IdrottOnlie.
Det här er ett förslag på hur ni kan jobba med träning och språk samtidigt. Boken beställer du när du söker pengar.

Sök pengar för dina språkinsatser