Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd / Projektstöd integration

Projektstöd integration

För att underlätta för föreningar att starta integrationsfrämjande idrottsaktiviteter går det att söka projektstöd från  RF-SISU Sörmland. Målgruppen för aktiviteterna är främst barn och ungdomar, men även vuxna i form av ledare och föräldrar. 

Så går du tillväga för att söka projektstödet

Satsningen ska genomföras av idrottsföreningar helst i någon av de idrottssvaga områdena och för barn- och ungdomar i förstahand. Satsningen ska vara långsiktig och ha hållbara effekter över tid så att målgruppen för möjlighet att komma in i den ordinarie verksamheten. Vilket bör vara ett av målen för satsningen.  

 För ansökningar gäller följande:

  • Vi prioriterar verksamheter som gäller barn/ungdomar i eller i närheten av deras boendemiljö.
  • Vi rekommenderar samarbete och samverkan med andra aktörer.
  • Beviljade medel får användas till konkreta verksamhetskostnader som material, hyror, förenings- och ledarutveckling samt transporter av deltagare till er arena om er idrott är sådan att den måste utföras på en specifik arena ex. Ishockey, hästsport, simning. 
  • Medlen får ej användas till medlemsavgifter eller cup/läger avgifter.

Boka träff - sök stödet

1. Boka först en träff med din idrottskonsulent och/eller This is a mailto link för att diskutera er plan och satsning. Vi vill gärna vara med och stötta er i planeringen. 

2. För att söka bidraget loggar du in på Idrott Online och söker bidraget "Projektstöd IF 2020/2021 idrott för nyanlända." 

3. När stödet är beviljat betalas 75% av det sökta beloppet ut, och resterande 25% betalas ut när återrapporten är inskickad. 

Logga in här!

Riktlinjer för projektstödet

• Projektet ska ge långsiktiga och hållbara effekter.
• Projektet riktar sig till blandade (heterogena) deltagargrupper.
• Projektet genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.
• Projektet involverar målgruppen i planering och beslut gällande projektet.

Träna på språk - språkförbättrande insatser och träning.

Nu kan er föreningen arrangera träningar eller prova på verksamhet och koppla på språkträning till det. Innan, under eller efter träningen har ni språkförbättrande samtal i svenska. Ni kan t.ex prata om idrotten ni just utövat eller vikten av att träna. Poängen är att alla ska öva på svenska språket i samband med träning. Ingen åldersgräns, här är språkövningar i fokus. 

Sök pengar för dina språkinsatser