Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd / Projektstöd integration

Projektstöd integration

För att underlätta för föreningar att starta integrationsfrämjande idrottsaktiviteter går det att söka projektstöd från  RF-SISU Sörmland. Målgruppen för aktiviteterna är främst barn och ungdomar, men även vuxna i form av ledare och föräldrar. 

Så går du tillväga för att söka projektstödet

Satsningen ska genomföras av idrottsföreningar helst i någon av de idrottssvaga områdena och för barn- och ungdomar i förstahand. Satsningen ska vara långsiktig och ha hållbara effekter över tid så att målgruppen för möjlighet att komma in i den ordinarie verksamheten. Vilket bör vara ett av målen för satsningen.  

 För ansökningar gäller följande:

  • Vi prioriterar verksamheter som gäller barn/ungdomar i eller i närheten av deras boendemiljö.
  • Vi rekommenderar samarbete och samverkan med andra aktörer.
  • Beviljade medel får användas till konkreta verksamhetskostnader som material, hyror, förenings- och ledarutveckling samt transporter av deltagare till er arena om er idrott är sådan att den måste utföras på en specifik arena ex. Ishockey, hästsport, simning. 
  • Medlen får ej användas till medlemsavgifter eller cup/läger avgifter.

Boka träff - sök stödet

1. Boka först en träff med din idrottskonsulent och/eller This is a mailto link för att diskutera er plan och satsning. Vi vill gärna vara med och stötta er i planeringen. 

2. För att söka bidraget loggar du in på Idrott Online och söker bidraget "Projektstöd IF 2020/2021 idrott för nyanlända." 

3. När stödet är beviljat betalas 75% av det sökta beloppet ut, och resterande 25% betalas ut när återrapporten är inskickad. 

Logga in här!

Riktlinjer för projektstödet

• Projektet ska ge långsiktiga och hållbara effekter.
• Projektet riktar sig till blandade (heterogena) deltagargrupper.
• Projektet genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.
• Projektet involverar målgruppen i planering och beslut gällande projektet.

Försäkringar för flyktingar och nyanlända

Alla deltagare som ingår i en verksamhet/projekt som stöttas ekonomiskt av integrationsmedel omfattas sedan 1 juli 2016 av en försäkring via Folksam.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada enligt försäkringsvillkoren som inträffar under

  • deltagande i av idrottsrörelsen organiserad idrottsverksamhet, som inbegriper nyanlända, och som erhållit särskilt ekonomiskt stöd från Riksidrottsförbundets distriktsidrottsförbund.
  • Kretsen försäkrade är nyanlända barn, unga och vuxna, kvinnor och män, under etableringsprocessen, och som inte redan omfattas av annan idrottslig olycksfallsförsäkring.

    Gäller både vid tävling, träning och match. Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar när aktiv deltar i tävling, organiserad träning och match anordnad av förening som fått ekonomiskt birdrag av Svenska Riksidrottsförbundets distriktsförbund. Den gäller också under direkt färd till och från dessa aktiviteter. Om en aktivitet sker på annan ort än hemorten, gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med denna.

De fullständiga försäkringsvillkoren hittar du i en bifogad fil från Folksam.