Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd / Projektstöd integration

Projektstöd integration

För att underlätta för föreningar att starta integrationsfrämjande idrottsaktiviteter går det att söka projektstöd från  RF-SISU Sörmland. Målgruppen för aktiviteterna är främst barn och ungdomar, men även vuxna i form av ledare och föräldrar. 

Så går du tillväga för att söka projektstödet

Satsningen ska genomföras av idrottsföreningar helst i någon av de idrottssvaga områdena och för barn- och ungdomar i förstahand. Satsningen ska vara långsiktig och ha hållbara effekter över tid så att målgruppen för möjlighet att komma in i den ordinarie verksamheten. Vilket bör vara ett av målen för satsningen.  

 För ansökningar gäller följande:

  • Vi prioriterar verksamheter som gäller barn/ungdomar i eller i närheten av deras boendemiljö.
  • Vi rekommenderar samarbete och samverkan med andra aktörer.
  • Beviljade medel får användas till konkreta verksamhetskostnader som material, hyror, förenings- och ledarutveckling samt transporter av deltagare till er arena om er idrott är sådan att den måste utföras på en specifik arena ex. Ishockey, hästsport, simning. 
  • Medlen får ej användas till medlemsavgifter eller cup/läger avgifter.

Boka träff - sök stödet

1. Boka först en träff med din idrottskonsulent och/eller This is a mailto link för att diskutera er plan och satsning. Vi vill gärna vara med och stötta er i planeringen. 

2. För att söka bidraget loggar du in på Idrott Online och söker bidraget "Projektstöd IF 2020/2021 idrott för nyanlända." 

3. När stödet är beviljat betalas 75% av det sökta beloppet ut, och resterande 25% betalas ut när återrapporten är inskickad. 

Logga in här!

Riktlinjer för projektstödet

• Projektet ska ge långsiktiga och hållbara effekter.
• Projektet riktar sig till blandade (heterogena) deltagargrupper.
• Projektet genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.
• Projektet involverar målgruppen i planering och beslut gällande projektet.

Projektstöd för språkförbättrande insatser och idrott.

Nu kan er föreningen arrangera träningar eller prova på verksamhet och koppla på språkträning till det. Innan, under eller efter träningen har ni språkövning i svenska. Ni kan t.ex prata om idrotten ni just utövat eller vikten av att träna. Poängen är att alla ska öva på svenska språket i samband med träning. Ingen åldersgräns, här är språkövningar i fokus. 

Sök medel för att arrangera träningar för nyanlända i idrott och språk.  
Börja med att kontakta Micael Peterson, Integrationssamordnare 010 476 42 64 och ta ett första samtal med honom.