Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd / Projektstöd barn- och ungdomsidrott

Projektstöd barn- och ungdomsidrott

Det finns många bra idéer om hur barn- och ungdomsidrotten kan utvecklas i distriktets föreningar. En del av dessa idéer kan föreningar söka projektstöd för att utveckla.

Syftet med projektstödet är att

  • skapa förutsättningar för distriktets idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med strategi 2025.

Målsättningen, tillika sökbara områden är

  • att stärka idrotten i idrottssvaga områden,
  • att få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten,
  • att idrottsföreningar har utbildade barn- och ungdomsledare och
  • att bibehålla verksamhet under tiden för restriktioner med anledning av Coronapandemin.

Här hittar du aktuella riktlinjer för projektstödet.

Att söka projektstöd för barn- och ungdomsidrott är inte krångligt men följande steg behöver föreningen ta: 

  • Läs riktlinjerna för projektstöd för mer kunskap om vad ni kan söka stöd för.
  • Kontakta er förenings idrottskonsulent och berätta om er idé och hur det bidrar till er förenings utveckling i enlighet med strategi 2025.
  • I dialog med föreningen skapar idrottskonsulenten en ansökan (ett ärende) i IdrottOnline och stödet utbetalas till föreningen (ansökan är inte öppen för ansökan för IF utan en idrottskonsulent måste kontaktas).
  • Enkel återrapportering i IdrottOnline när projektet/satsningen när genomförd.

Utöver detta kan föreningar även söka projektstöd för anläggningar precis som tidigare. Länk till mer info om Projektstöd anläggning.

Föreningen kan även söka projektstöd hos sitt specialidrottsförbund (SF). Ni kan dock inte söka stöd för samma satsning hos oss som hos ert SF – däremot går kompletterande ansökningar bra.