Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd

Du känner väl till att din förening har möjlighet att få ekonomiskt stöd i olika former för den verksamhet ni bedriver? Målet är att idrotten ska nå fler, att fler ungdomar ska idrotta längre, att jämställd idrott prioriteras och att alla kan vara med oavsett förutsättningar. Nedan presenteras de olika stöd som föreningar kan söka.

Verksamhetsstöd för barn- och ungdomsidrott (LOK-stöd)

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. Läs mer om ansökan för LOK-stöd.

Projektstöd barn- och ungdomsidrott 

Söks via RF-SISU Sörmland och ska gå till satsningar som föreningar gör för sin barn- och ungdomsverksamhet. Det kan handla om utbildningssatsningar, jämställdhetsinitiativ, demokratisatsningar eller annat som går i linje med Strategi 2025, idrottsrörelsens vision för framtiden. Läs mer om projektstödet för barn- och ungdomsidrott.

Projektstöd till anläggningar

Riksidrottsförbundet avsätter årligen medel till ett anläggningsbidrag med det huvudsakliga syftet att skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar. Bidraget kan sökas av idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundet och ansökan handläggs av RF-SISU SörmlandLäs mer om Projektstöd för anläggningar.

Projektstöd integration

Söks via RF-SISU Sörmland och Idrottonline för att nå nya målgrupper och utveckla föreningens verksamhet för att inkludera fler – främst med fokus på etnicitet. Läs mer om Projektstöd integration här. 

Det finns även andra typer av stöd, till exempel från fonder och externa aktörer, som din förening kan söka. Har du idéer om hur du vill utveckla föreningens verksamhet? Ta kontakt med oss så kan vi tillsammans avgöra vilka stödformer som kan vara aktuella.

Stöd till utrustning för Parasport  

Riksidrottsförbundet har beslutat om ett stöd till utrustning för Parasport, det är ett nytt område som syftar till att öka tillgängligheten för barn och unga med  funktionsnedsättning. Stöd får beviljas för viss fast eller större utrustning som är en del av aktivitetsytan. Stöd beviljas även till individuell tävlings- och träningsutrusning under förutsättning att den ägs av föreningen och därmed kan användas av flera utövare. För att kunna få stöd till utrustning för Parasport krävs det att investeringskostnaden för utrustningen uppgår till minst ett prisbasbelopp. Läs mer om stöd till Parasport på rf.se eller kontakta Sussie Engberg på This is a mailto link. 

Utvecklingsresurs genom folkbildning

RF-SISU Sörmland arbetar med att utveckla och utbilda föreningar och förbund i Sörmland. Utvecklingsresursen är inriktad på att utveckla och stötta den lärande processen genom utbildning och folkbildning i en förening eller ett förbund. RF-SISU Sörmlands idrottskonsulenter kan komma ut och informera föreningar och förbund om möjligheter att arbeta med den resurs som finns att tillgå. Läs mer om vårt stöd genom folkbildning.

Det finns även andra typer av stöd, till exempel från fonder och externa aktörer, som din förening kan söka. Har du idéer om hur du vill utveckla föreningens verksamhet? Ta kontakt med oss så kan vi tillsammans avgöra vilka stödformer som kan vara aktuella.