Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd

Du känner väl till att din förening har möjlighet att få ekonomiskt stöd i olika former för den verksamhet ni bedriver? Målet är att idrotten ska nå fler, att fler ungdomar ska idrotta längre, att jämställd idrott prioriteras och att alla kan vara med oavsett förutsättningar. Nedan presenteras de olika stöd som föreningar kan söka.

Verksamhetsstöd för barn- och ungdomsidrott (LOK-stöd)

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. Läs mer om ansökan för LOK-stöd.

Projektstöd barn- och ungdomsidrott 

Söks via RF-SISU Sörmland och ska gå till satsningar som föreningar gör för sin barn- och ungdomsverksamhet. Det kan handla om utbildningssatsningar, jämställdhetsinitiativ, demokratisatsningar eller annat som går i linje med Strategi 2025, idrottsrörelsens vision för framtiden.
I det här projektstödet hittar du:
- Inkludering av underrepresenterade grupper
- Trygga hållbara utvecklingsmiljöer

 Läs mer om projektstödet för barn- och ungdomsidrott.

Projektstöd Återstartstöd 

I pandemins spår kan din förening ha rätt till ett återstartstöd. Ett stöd för särskilt utsatta föreningar som syftar till att starta om, rekrytera och behålla medlemmar i föreningen. Särskilt utsatta föreningar är de som har förlorat en väsentlig del av sin tidigare genomförda verksamhet. Det kan t.ex handla om en minskning av LOK-stödsaktiviteter, minskning i antal deltagare i barn- och ungdomsidrotten. Läs mer om Återstartstödet här.

Projektstöd Anläggning

Riksidrottsförbundet avsätter årligen medel till ett anläggningsbidrag med det huvudsakliga syftet att skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar. Bidraget kan sökas av idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundet och ansökan handläggs av RF-SISU SörmlandLäs mer om Projektstöd för anläggningar.

Stöd till utrustning för Parasport  - en del av anläggningsstödet

Riksidrottsförbundet har beslutat om ett stöd till utrustning för Parasport som syftar till att öka tillgängligheten för barn och unga med funktionsnedsättning. Stödet är en av de sex olika stöd som är sökbara inom Projektstöd Anläggning. Stöd får beviljas för viss fast eller större utrustning som är en del av aktivitetsytan. Stöd beviljas även till individuell tävlings- och träningsutrusning under förutsättning att den ägs av föreningen och därmed kan användas av flera utövare. Stödet kan högst uppgå till 400 000 kr per projekt och får maximalt utgöra 75 procent av den totala investeringskostnaden. 

Mer information om stödet och hur din förening går tillväga för att söka hittar du på sidan om Projektstöd Anläggning

Utvecklingsresurs genom folkbildning

RF-SISU Sörmland arbetar med att utveckla och utbilda föreningar och förbund i Sörmland. Utvecklingsresursen är inriktad på att utveckla och stötta den lärande processen genom utbildning och folkbildning i en förening eller ett förbund. RF-SISU Sörmlands idrottskonsulenter kan komma ut och informera föreningar och förbund om möjligheter att arbeta med den resurs som finns att tillgå. Läs mer om vårt stöd genom folkbildning.

Det finns även andra typer av stöd, till exempel från fonder och externa aktörer, som din förening kan söka. Har du idéer om hur du vill utveckla föreningens verksamhet? Ta kontakt med oss så kan vi tillsammans avgöra vilka stödformer som kan vara aktuella.