Hem / Bidrag och stöd / IdrottOnline / Rapportera lärgrupper i IdrottOnline

Rapportera lärgrupper i IdrottOnline

I IdrottOnline, i modulen "Utbildning" rapporterar föreningen  in sina utbildningstillfällen. Dessa tillfällen finns i olika kategorier: lärgrupper, föreläsningar, kurser eller kulturprogram 

Roller och inlogg

Personer som ska redovisa utbildning behöver rollen "Utbildningsansvarig förening" i IdrottOnline. 

För att ha rätt roll och inlogning gör så här:

tillsätt roller  

logga in i systemet

Glömt lösenordet

Appen

För att göra närvarorapportering i appen IdrottOnline behöver användaren vara markerad som Utbildare i de lärgrupper som ska hanteras. Det går inte att skapa lärgrupper i appen - dessa skapas via hemsidan. Det går däremot att lägga till tillfällen och närvarorapportera redan skapade lärgrupper. 

Läs mer om appen

Vad är lärgrupp?

Redovisning sker årsvis, 1/1 - 31/12 men får gärna redovisas löpande under året. Ha gärna en bra dialog med er idrottskonsulent om hur ni kan använda de resurser som genereras av lärgruppstillfällena då dessa ska användas under det år utbildningen/lärgruppen görs. 

Vad är en lärgrupp

Instruktioner

Här hittar du manualer för utbildning som kan hjälpa

Här hittar du steg för steg videoklipp hur att rapportera lärgrupper 

https://support.idrottonline.se/support/solutions