Hem / Bidrag och stöd / Coronapandemin / Sökbara fonder och kommunalt stöd under coronakrisen

Sökbara fonder och kommunalt stöd under coronakrisen

Till följd av coronkrisen drabbas många idrottsföreningar hårt på grund av uteblivna intäkter, inställda evenemang och restriktioner som påverkar hur verksamheten kan bedrivas. Länsförsäkringar Södermanland och Sörmlands Sparbank har därför inrättat stödfonder och flera kommuner har beslutat om åtgärder för att skapa lättnader för det lokala föreningslivet.

Nedan samlar vi stödfonder och länkar till de kommunala åtgärder som inrättats för att underlätta för föreningslivet. 

Föreningshjälpen - Stöd till föreningar i coronakrisen

Föreningshjälpen är Länsförsäkringars initiativ där idrottsföreningar och föreningar som arbetar för att minska psykisk ohälsa och utsatthet hos barn och ungdomar kan ansöka om bidrag upp till 10 000 kronor för att täcka merkostnader som uppstår till följd av coronakrisen.

Vad kan föreningar söka stöd för?

 • Merkostnader för att ställa om sin verksamhet. 
 • Merkostnader som uppstått på grund av inställda cuper/matcher/evenemang.
 • Stöd för arbete för att på olika sätt minska psykisk ohälsa bland barn och ungdomar.
 • Stöd till att stötta utsatta barn och ungdomar

 Till Länsförsäkringars information om Föreningshjälpen

 

Sparbankens stödfond

Föreningar som förlorat intäkter kopplat till coronapandemin och som kan visa detta kan ansöka om ekonomiskt stöd upp till 30 000 kronor. Kan sökas av idrottsföreningar i Katrineholm, Flen, Vingåker, Nyköping och Oxelösund.

Föreningar som vill göra en samhällsinsats kopplat till coronapandemin kan också ansöka om ekonomiskt stöd för faktiska kostnader. Kostnaderna ska i efterhand redovisas och styrkas, i annat fall blir föreningen återbetalningsskyldig.

Föreningen måste ha ett konto i Sörmlands Sparbank för att kunna ta del av ekonomiskt stöd i någon form.

Till Sörmlands Sparbanks information om Sparbankens stödform 

 

Kommunala åtgärder

Nedan hittar du information och länkar till de åtgärder som inrättats av kommunerna för att underlätta för idrottsföreningar under coronakrisen.

Eskilstuna kommun:

 • Betalningsanstånd för markarrenden och hyror
 • Betalningsanstånd för andra avgifter
 • 1 miljon extra i föreningsbidrag 
 • Kostnader för avbokning tas inte ut
 • Ingen återbetalning av årsbidrag
 • 0-hyra under perioden 1 mars 2020-30 juni 2020
 • Tidigare utbetalning av aktivitetsmedlemsbidraget
 • Webbinarium för föreningslivet

 Till Eskilstuna kommuns information till föreningar 


Flens kommun:

 • Betalningsanstånd för fakturor

Till Flens kommuns information till idrottsföreningar


Gnesta kommun:

 • Uppmanar de föreningarna att ta kontakt vid förändringar i föreningarnas verksamhetsplaner.

Till Gnesta kommuns information till föreningar


Katrineholms kommun:

 • Betalningsanstång kan ges efter överenskommelse
 • Avbokningsavgifter för kommunala lokaler tas inte ut

Till Katrineholms kommuns information till föreningar


Nykvarns kommun:

 • Senare betaldatum för avgifter och för hyror/arrenden
 • Senarelagda tillsynsbesök 
 • Snabbare hantering av vissa tillståndsärenden

Till Nykvarns kommuns information till föreningar

 

Oxelösunds kommun:

 • Vill din förening hjälpa till och aktivera och engagera våra unga i sommar? Sök extra bidrag senast 1 juni 2020.

Till Oxelösunds kommuns information till föreningar


Nyköpings kommun:

 • Uppskov med fakturor utställda av kommunen.
 • Uppskov med hyran för de föreningar som hyr lokal av Nyköpings kommun.
 • Avbokningsavgifter för lokaler slopas i Nyköpings Arenors lokaler
 • Utbetalning av verksamhetsbidrag från kommunen till föreningar tidigareläggs.
 • Särskilt stöd för sin ordinarie ungdomsverksamhet.
 • Fria annonser i Södermanlands Nyheter.
 • Nyköpings kommun kommer att arrangera en föreningsmässa i samband med Bomässan på Rosvalla 2021. Samtliga föreningar i Nyköpings kommun har möjlighet att vara med på mässan kostnadsfritt.
 • Nyköping stödjer initiativ.

Till Nyköpings kommuns information till föreningar


Strängnäs kommun:

 • Föreningsbidraget förlängs
 • Hyreshöjning för fritidsanläggningar flyttas fram
 • Särskild stödfond (Föreningsstödfonden) har tagits fram för föreningar som hamnar i ett utsatt läge med anledning av coronapandemin

Till Strängnäs kommuns information till föreningar

Till Föreningsstödsfonden på Strängnäs kommuns webbplats

 

Södertälje kommun:

 • Komplement till de statliga medel som beslutats.
 • Stöd kring lokaler och anläggningar
 • Avboka lokaler med kort varsel utan kostnad
 • Möjlighet till anstånd med betalning av fakturor till kommunen
 • Inga förändringar för årliga verksamhetsstöd
 • Dispens med årsmöteshandlingar för årliga stöd och aktivitetsstöd
 • Förstärkt aktivitetsstöd
 • Möjlighet till förskottsutbetalning av aktivitetsstödet

Till Södertälje kommuns information till föreningar


Trosa kommun:

 • Idrottsföreningar behåller samma aktivitetsbidrag 2021 som 2020. 
 • Bidragsberättigade föreningar som vill behålla sitt bidragsberättigande ges uppskov på årsredovisning. 
 • Nolltaxa för bidragsberättigade föreningar som hyr kommunala offentliga lokaler under perioden mars t.o.m. juni. Inget krav på debitering för sena avbokningar.
 • Föreningar som hyr lokal/anläggning av Trosa kommun via avtal behöver inte betala hyra för perioden mars t.o.m. juni.
 • De föreningar som idag äger eller hyr anläggningar från privata hyresvärdar har efter önskemål fått ett tillskott i form av höjt bidrag fr.o.m. i år.

Till Trosa kommuns information till föreningar