Hem / Bidrag och stöd / Kompensationsstöd för corona

Kompensationsstöd för corona

Kompensationsstöd 1 maj28 september

Då restriktionerna fortsatt gälla i sin helhet i maj och juni samt delvis i juli, augusti och september kommer ytterligare kompensationsstöd fördelas. Perioden som omfattas är 1 maj till och med 28 september. För verksamhet och evenemang efter 28 september kan kompensationsstöd utgå, men enbart under särskilda omständigheter vilket preciseras i samband med ansökan. En sådan ansökan kommer i sådana fall ske via respektive specialidrottsförbund. 

Likt vårens kompensationsstöd kommer inte föreningar kunna söka stöd för helt nya evenemang eller nya verksamheter som skulle genomförts under perioden 1 maj till 28 september, där beslutet om genomförandet skett under tiden för pandemin. Undantag är om förbund tilldelat föreningar förbundsarrangemang såsom SM-tävlingar eller dylikt. Syftet är att kunna bygga stödet på verifierbara underlag och inte gissningar som skett under tiden för restriktioner.

Här finns aktuellt regelverk

I vissa fall kommer förbund att söka för föreningsdrivna evenemang och verksamheter. Det handlar då framför allt om större evenemang och seriespel. Aktuell lista kring dessa publiceras före 15 oktober.

Ansökan

Ansökan är öppen mellan 15 oktober och 26 oktober kl. 12.00. Idrottsföreningar ansöker om kompensationsstöd inloggade i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. Behöriga att ansöka är de i IdrottOnline angivna rollerna Ordförande, Kassör och Idrottsmedel firmatecknare.

Vid höstens ansökningsperiod kommer det finnas två olika formulär för ansökan, förenklat och ordinarie.

  • Om föreningens förluster under perioden 1 maj–28 sep är på mellan 1000 kronor och 25000 kronor – använd det förenklade formuläret.
  • Om föreningens förluster under perioden 1 maj–28 sep överstiger 25000 kronor – använd det ordinarie formuläret.

Instruktionsfilm för den förenklade ansökan

Instruktionsfilm för den ordinarie ansökan

Självklart finns vi på RF-SISU Sörmland som stöd för frågor och funderingar under hela ansökningsperioden, så tveka inte att höra av er till oss så hjälper vi er. Kontakta en idrottskonsulent på RF-SISU Sörmland.

Det går även bra att vid frågor direkt kontakta This is a mailto link

Tidigare stöd våren 2021

Idrottsföreningar och specialidrottsförbund kunde ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för perioden 1 januari till 30 april 2021.

Regeringen gav den 1 april 2021 besked om ytterligare stöd (totalt 1,35 miljarder kronor) till idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. RF hade uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen varav delar av stödet fördelades som kompensationsstöd. Ansökningsperioden var från 7 maj till 19 maj.

Syftet med stödet var att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva samt fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

Vissa föreningar kunde ansöka om delar av sin verksamhet via sitt specialidrottsförbund (SF). SF ansökte om utpekade verksamheter och evenemang för sina föreningar. Däribland de högsta serierna i lagidrotter, större cuper och turneringar och evenemang som exempelvis Vasaloppet.

Regelverk kompensationsstöd våren 2021 IF

Riktlinjer kompensationsstöd våren 2021 IF