Hem / Bidrag och stöd / Coronapandemin / Coronapandemin och idrotten - det här gäller just nu

Coronapandemin och idrotten - det här gäller just nu

UPPDATERAT 24/2 2021.

Senaste nytt:
Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om att det undantag som gällt för barn födda 2005 och senare att delta i enstaka tävlingar eller matcher hävs från och med 1 mars. Detta på grund av rådande smittläge.

Det är mycket att hålla reda på för idrotten: restriktioner i kommunernas verksamhet, den nya pandemilagen och sedan tidigare Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Utöver det kan Länsstyrelsen i samverkan med Region Sörmland besluta om lokala allmänna råd. Alla delarna samverkar med varandra och det är inte alltid lätt att förstå vad som gäller.

I nuläget har förbund och föreningar att ta hänsyn till framför allt tre olika begränsningar med anledning av corona:


Regeringens rekommendationer

Regeringen rekommenderar att verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och som "inte är nödvändig" fortsatt hålls stängd. Det kan till exempel handla om idrottshallar och andra idrottsytor. Regeringen meddelade den 4 februari att barn och unga födda 2002 och senare undantas och därmed får träna, på ett smittsäkert sätt, både inomhus och utomhus.

Pandemilagen

Riksdagen har beslutat om den så kallade pandemilagen som gäller från den 10 januari 2021. Enligt pandemilagen tillåts max åtta deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som idrottsevenemang med publik. I lagen finns också särskilda begränsningar för gym, idrottsanläggningar och badhus som är öppna för allmänheten.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller i hela landet. Var och en har ett ansvar för att skydda sig själv och andra mot smittspridning. Vissa av råden gäller specifikt för idrottsrörelsen. Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan men bör bedrivas på ett sätt som minimerar risken för smitta. De allmänna råden tillåter smittsäker träning för alla, om möjligt utomhus.

Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd i sin helhet.

 

Att ta hänsyn till när råd och riktlinjer tolkas

Nedan finns en sammanfattning av de råd och riktlinjer som gäller specifikt för idrotten.

Träning för personer födda 2001 eller tidigare

 1. hålla avstånd till varandra,
 2. inte dela utrustning med varandra,
 3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
 4. undvika gemensamma omklädningsrum,
 5. resa till och från aktiviteten individuellt, och
 6. utföra aktiviteten i mindre grupper.

Den 18 februari beslutade regeringen att förlänga rekommendationen om att hålla kommunala anläggningar stängda - med undantag för verksamhet för de som är födda 2002 och tidigare. Det innebär att rekommendationen är att hålla stängt för åldersgruppen 2001 och äldre.


Vad menas med en mindre grupp?

Föreningar bör se åtta personer som en riktlinje för grupper av personer födda 2001 och tidigare. Det hänger samman med att regeringen begränsat antalet deltagare i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till åtta. Regeringens budskap är att detta ska vara normerande även för andra grupper.


Träning för barn och unga födda 2002 och senare

• träna utomhus när det är möjligt
• att undvika trängsel


Yrkesmässig idrott:

Personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott får träna och tävla.


Läger, matcher, cuper och andra tävlingar

Idrottsföreningar bör avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar. Undantag finns endast för yrkesmässig idrott.
Barn och ungdomar födda 2002 och senare får träna men inte tävla eller spela match, inte ens enstaka tävlingar eller matcher.

* Den 24 februari beslutade Folkhälsomyndigheten att det tidigare undantag som gällt för barn födda 2005 och senare att delta i enstaka tävlingar eller matcher hävs från och med 1 mars. Detta på grund av rådande smittläge.


Föreningsmöten

Föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt.

Undvika andra möten eller genomföra dem digitalt. 

Information om hur du genomför ett digitalt årsmöte.

Tips på digitala verktyg för möten och utbildningar.


Om föreningen drabbas av smitta

Riksidrottsförbundet har tillsammans med Folkhälsomyndigheten tagit fram rekommenderade riktlinjer om föreningen har drabbats av bekräftad smitta. Läs mer här.


Sök stöd för anpassad verksamhet under coronakrisen

Det finns stöd att söka från RF-SISU Sörmland för att anpassa sättet att träna under coronaepidemin. Det handlar om utrustning till utomhusträning, kostnader för annorlunda idrottsverksamhet och ändrat anläggningsbehov på grund av stängda hallar. Läs mer här.


Har du frågor om coronapandemin och idrott kan du:


Beslut som tagits i närtid och som påverkar idrottsföreningarnas verksamhet

 • Måndagen den 14 december 2020 trädde nationella allmänna råd i kraft som möjliggör gemensamma träningar för alla  - om den genomförs på ett smittsäkert sätt. Råden gäller fram till den 30 juni eller tills annat meddelas.

 • Den 17 december införde regeringen skärpta restriktioner om stängda kommunala idrottsanläggningar fram till den 24 januari 2021.

 • Den 10 januari trädde den av regeringen beslutade pandemilagen i kraft.

 • Den 21 januari beslutade regeringen att förlänga rekommendationen om att hålla kommunala anläggningar stängda till den 7 februari -  med undantag av att barn födda 2005 och senare kan återgå till träning inomhus.

 • Den 4 februari beslutade regeringen att förlänga rekommendationen om att hålla kommunala anläggningar stängda till den 21 februari - med undantag av att barn och ungdomar födda 2002 kan träna inomhus. Detta gäller från den 6 februari.

Dessa förutsättningar ligger tillsammans med de nationella allmänna råden till grund för hur idrottsföreningarna bör bedriva sin verksamhet.