Hem / Bidrag och stöd / Coronapandemin / Coronapandemin och idrotten - det här gäller från den 14 december

Coronapandemin och idrotten - det här gäller från den 14 december

UPPDATERAT 22/1 2021. 

Idrottsföreningar och förbund har många saker att ta hänsyn till när de avgör på vilket sätt de kan bedriva verksamheten under coronapandemin. På den här sidan gör vi ett försök att reda ut begreppen och ge de norrbottniska föreningarna stöd i vad de har att förhålla sig till.

Verksamheten påverkas av regeringens rekommendationer, pademilagen, föreskrifter och allmänna råd. Därutöver kan Länsstyrelsen i samverkan med Region Sörmland besluta om lokala allmänna råd.

Har du och din förening frågor om hur just din idrott ska tolka råd och rekommenationer, vänd dig till  ditt Specialförbund.

Beslut som tagits i närtid och som påverkar idrottsföreningarnas verksamhet

 • Måndagen den 14 december 2020 trädde nationella allmänna råd i kraft som möjliggör gemensamma träningar för alla  - om den genomförs på ett smittsäkert sätt. Råden gäller fram till den 30 juni eller tills annat meddelas.

 • Den 17 december införde regeringen skärpta restriktioner om stängda kommunala idrottsanläggningar fram till den 24 januari 2021.

 • Den 10 januari trädde den av regeringen beslutade pandemilagen i kraft.

 • Den 21 januari beslutade regeringen att förlänga rekommendationen om att hålla kommunala anläggningar stängda till den 7 februari -  med undantag av att barn födda 2005 och tidigare kan återgå till träning inomhus.

Dessa förutsättningar ligger tillsammans med de nationella allmänna råden till grund för hur idrottsföreningarna bör bedriva sin verksamhet.

Att ta hänsyn till när råd och riktlinjer tolkas

Nedan finns en sammanfattning av de råd och riktlinjer som gäller från den 14 december, specifikt för idrotten. Idrottsföreningar bör också uppdatera sig om Folkhälsomyndighetens allmänna och grundläggande råd som riktar sig till var och en av oss, exempelvis att vi ska:

 • Begränsa nya nära kontakter
  • undvik att vara nära varandra, framför allt i mindre utrymmen under en längre tid
  • med fördel utomhus
 • Res på ett sätt som minimerar risken för smitta
  • Undvik kollektivtrafik
  • vid längre resor, undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet

Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd i sin helhet.

För personer födda 2004 och tidigare gäller:

Träning:

Personer födda 2004 eller tidigare kan träna på ett sätt som minimerar risken för smitta om de:

• håller avstånd till varandra
• inte delar utrustning med varandra
• när det är möjligt genomför aktiviteten utomhus*
• undviker gemensamma omklädningsrum
• reser till och från aktiviteten individuellt
• utför aktiviteten i mindre grupper

Den 21 januari beslutade regeringen att förlänga rekommendationen om att hålla kommunala anläggningar stängda till den 7 februari - med undantag för verksamhet för de som är födda 2005 och tidigare. Det innebär att rekommendationen är att fortsatt hålla stängt för åldersgruppen 2004 och äldre.

Vad menas med rådet att om möjligt genomföra aktiviteten utomhus?

Läs mer på rf.se om vad Folkhälsomyndighetens råd att träna utomhus innebär

Vad menas med en mindre grupp?

Föreningar bör se åtta personer som en riktlinje för grupper av personer födda 2004 och tidigare. Det hänger samman med att regeringen begränsat antalet deltagare i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till åtta. Regeringens budskap är att detta ska vara normerande även för andra grupper.

Läger, matcher, cuper och tävlingar:

Personer som är födda 2004 eller tidigare bör även avstå från att delta i läger, matcher, cuper och tävlingar. Föreningar bör avstå från att ordna eller delta i sådan tävlingsverksamhet.

Yrkesmässig idrott:

Liksom tidigare får personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott även från den 14 december fortsätta träna och tävla.

För barn födda 2005 och senare gäller:

För barnens träning är villkoren att:

• träna utomhus när det är möjligt
• att undvika trängsel

Läs mer på rf.se om vad Folkhälsomyndighetens råd att träna utomhus innebär

Enstaka matcher och tävlingar:

Barn födda 2005 och senare kan träna och även delta i enstaka matcher och tävlingar.

Det här menar Folkhälsomyndigheten med begreppet "enstaka matcher och tävlingar."

Föreningsmöten:

Föreningar bör:
 • Om möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt.
 • Undvika andra möten eller genomföra dem digitalt. 

Information om hur du genomför ett digitalt årsmöte.

Tips på digitala verktyg för möten och utbildningar.

Pandemilagen

Den 10 januari 2021 trädde den nya pandemilagen i kraft. På Riksidrottsförbundets webb hittar du information  om hur lagen påverkar idrotten. 

Publiktak på max 8 personer

Från den 24 november har Länsstyrelsen i Norrbotten beslutat att begränsa publikantalet vid allmänna sammankomster till max 8 personer. Beslutet gäller tills vidare och innebär att det nationella undantaget för sittande publik upp till 300 personer inte gäller i Norrbotten.  På Riksidrottsförbundets webb kan du läsa mer om vad begreppet aviserad sittplats innebär.

Om föreningen drabbas av smitta

Riksidrottsförbundet har tillsammans med Folkhälsomyndigheten tagit fram rekommenderade riktlinjer om föreningen har drabbats av bekräftad smitta. Läs mer här.

Sök stöd för anpassad verksamhet under coronakrisen

Det finns stöd att söka från RF-SISU Sörmland för att anpassa sättet att träna under coronaepidemin. Det handlar om utrustning till utomhusträning, kostnader för annorlunda idrottsverksamhet och ändrat anläggningsbehov på grund av stängda hallar. Läs mer här.

Här hittar du svar på dina frågor

Har du frågor som gäller corona, de allmänna nationella råden och idrott kan du:

Ladda ned Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (pdf)

Läsa mer på RF:s sida Coronaviruset och idrottsrörelsen


Hitta svaren på de vanligaste frågorna på RF:s Frågor-och-svar-sida.

Ställa de idrottsspecifika frågorna till ditt Specialidrottsförbund

Mejla de frågor du inte hittar svaren på till This is a mailto link

Kontakta din kommun med frågor om vad som gäller verksamhet i kommunala anläggningar.

Bolla dina funderingar med din idrottskonsulent på RF-SISU Sörmland så kan de hjälpa dig sortera frågorna dit de hör hemma.