Hem / Bidrag och stöd

Bidrag och stöd

RF-SISU Sörmland hjälper idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund att utvecklas. Vi har både personella resurser i form av rådgivning och utbildning, samt ekonomiska stöd via de olika bidragen. Vi finns till för att stötta er verksamhet och er utveckling.

Stöd för idrottsförening i Sörmland

 • Konsulentstöd
  Alla föreningar har en idrottskonsulent hos RF-SISU Sörmland knuten till sig. Hur kan vi hjälpa just din förening? Ring eller mejla till oss för att få veta mer, bolla en idé eller boka in ett besök med en av våra idrottskonsulenter. Osäker på vilken konsulent som ansvarar för din förening? Kontakta oss på This is a mailto link så guidar vi er rätt.

 • Statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd)
  LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. Läs mer om LOK-stöd här.

 • Projektstöd barn- och ungdomsidrott 
  Söks via RF-SISU Sörmland och ska gå till satsningar som föreningar gör för sin barn- och ungdomsverksamhet. Det kan handla om utbildningssatsningar, jämställdhetsinitiativ, demokratisatsningar eller annat som går i linje med Strategi 2025, idrottsrörelsens vision för framtiden. Läs mer om projektstödet för barn- och ungdomsidrott.

 • Projektstöd anläggning
  Har din förening en idé om att utveckla era idrottsmiljöer för att inkludera fler? Anläggningsstöd kan hjälpa er att förverkliga drömmen. Läs mer om anläggningsstöd här.

 • Projektstöd integration
  För att underlätta för föreningar att starta integrationsfrämjande idrottsaktiviteter går det att söka bidrag från oss på RF-SISU Sörmland. Läs mer om inkluderingsmedel med fokus på etnicitet här.

 • Rabatter, försäkringar och avtal
  Riksidrottsförbundet har slutit flera rikstäckande avtal med olika partners som erbjuder specialerbjudanden på produkter och tjänster till idrotten. Vi på RF-SISU Sörmland har även lokala idrottsavtal som föreningar i Sörmland kan ta del av. En grundförsäkring erbjuds dessutom gratis till alla idrottsföreningar. Läs mer här om vilka rabatter, försökring och avtal ni har rätt till.

 • IdrottOnline
  RF-SISU Sörmland erbjuder support och utbildning inom IdrottOnline, idrottens eget administrativa system, och hjälper föreningar att få bättre kunskaper. Det kan göras via telefon, e-post, föreningsbesök eller vid våra lokala workshop-tillfällen. Läs mer om vårt Idrottonline-stöd.

 • Skattefrågor
  RF-SISU Sörmland samarbetar med Skatteverket för att idrottsföreningar och förbund ska få hjälp med frågor om skatter och avgifterSkattefrågor? Läs mer här.

 • Personuppgifter och GDPR
  Sedan 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR). Läs mer om vilket stöd ni kan få för att GDPR-säkra er förening.


Stöd för specialidrottsdistriktsförbund (SDF) i Sörmland

 • Konsulentstöd
  Alla föreningar har en idrottskonsulent hos RF-SISU Sörmland knuten till sig. Hur kan vi hjälpa just din förening? Ring eller mejla till oss för att få veta mer, bolla en idé eller boka in ett besök med en av våra idrottskonsulenter. Osäker på vilken konsulent som ansvarar för din förening? Kontakta oss på This is a mailto link så guidar vi er rätt.

 • Verksamhetsbidrag / SDF-bidrag
  RF-SISU Sörmland ansvarar också för att fördela ekonomiskt stöd i form av verksamhetsbidrag till SDF:en. Syftet är att ge SDF:en ett grundbidrag för sin verksamhet och stimulera till aktivitet och utveckling av specialidrotten inom distriktet. Läs mer om verksamhetsbidrag / SDF-bidrag.

 • Rabatter, försäkringar och avtal
  Riksidrottsförbundet har slutit flera rikstäckande avtal med olika partners som erbjuder specialerbjudanden på produkter och tjänster till idrotten. Vi på RF-SISU Sörmland har även lokala idrottsavtal som föreningar i Sörmland kan ta del av. En grundförsäkring erbjuds dessutom gratis till alla idrottsföreningar. Läs mer här om vilka rabatter, försökring och avtal ni har rätt till.

 • IdrottOnline
  RF-SISU Sörmland erbjuder support och utbildning inom IdrottOnline, idrottens eget administrativa system, och hjälper föreningar att få bättre kunskaper. Det kan göras via telefon, e-post, föreningsbesök eller vid våra lokala workshop-tillfällen. Läs mer om vårt Idrottonline-stöd.