Hem / Vi arbetar med / Jämställdhet / Är min förening jämställd

Är min förening jämställd?

"Jämställdhet för en framgångsrik idrott", så lyder en av idrottsrörelsens fem prioriterade utvecklingsresor och syftar till att vi 2025 ska ha en jämställd idrott i Sverige.

Ett första steg at ta mot en jämställd idrott är att se över den egna verksamheten. Därför har Riksidrottsförbundet tagit fram en checklista för att du enkelt ska kunna göra en översyn. Hur många punkter checkar din förening av?


✅ Alla har samma möjlighet att utöva våra idrotter oavsett kön.

✅ Föreningen arbetar aktivt för en jämställd och inkluderande jargong i omklädningsrummet.

✅ Styrelsen har kunskap om vad jämställdhet är och hur man kan driva jämställdhetsarbete.

✅ Det finns tydliga mål för jämställdhet.

✅ Ekonomiska resurser fördelas likvärdigt mellan könen.

✅ Attraktiva träningstider fördelas rättvist mellan könen.

✅ Tränare, ledare och förtroendevalda erbjuds i lika hög grad utbildning för sina uppdrag oavsett kön.

✅ Valberedningen arbetar utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

✅ Det finns ett jämställdhetstänk när föreningen kommunicerar.