Hem / Vi arbetar med / SDF-utveckling

Vi stöttar distriktets förbund

RF-SISU Sörmland är stödorganisation till idrottsörelsen i Sörmland. Det innebär att vi på olika sätt hjälper specialidrottsdistriktsförbund (SDF) och föreningar att utvecklas.

Vi kan hjälpa ditt SDF genom att till exempel genomföra utvecklingsarbeten, ta fram utbildningsplaner, anordna utbildningar på hemmaplan, medverka som coacher och samtalspartner och mycket mer. Kort sagt, vi medverkar till allt som har med lärande och utveckling att göra. Förbunden och föreningarnas behov styr vår verksamhet.

Konsulentstöd

Alla SDF har en idrottskonsulent hos RF-SISU Sörmland knuten till sig. Hur kan vi hjälpa just ditt förbund? Ring eller mejla till oss för att få veta mer, bolla en idé eller boka in ett besök.

Osäker på vilken konsulent som ansvarar för din idrott? Hitta din SDF-kontakt hos oss här.

Ekonomiskt stöd

RF-SISU Sörmland ansvarar också för att fördela ekonomiskt stöd i form av verksamhetsbidrag till SDF:en. Syftet är att ge SDF:en ett grundbidrag för sin verksamhet och stimulera till aktivitet och utveckling av specialidrotten inom distriktet. Klicka här för mer information om verksamhetsbidraget.

SDF-konferens

RF-SISU Sörmland vill ha ett nära samarbete med SDF:en. En del i det arbetet är att kontinuerligt anordna SDF-konferenser. Konferenserna, som genomförs en på våren och en på hösten varje år, ger möjlighet till dialog, erfarenhetsutbyte och kompetenshöjande insatser.