Hem / Vi arbetar med / Inkluderande idrott / Parasport / Olika begrepp inom Parasporten

Olika begrepp inom Parasporten

Parasport Sverige använder de begrepp som majoriteten av de svenska intresseorganisationerna och staten använder, därtill pratar/skriver vi alltid enligt skrivregeln "people first".

Det gör att Parasport Sverige för närvarande generellt pratar/skriver om idrottare med funktionsnedsättning. Tre av dessa målgrupper benämns som: idrottare med synnedsättning, idrottare med rörelsenedsättning eller idrottare med intellektuell funktionsnedsättning. När samhället i stort börjar att använda en annan terminologi så kommer Parasport Sverige att följa den förändringen.

Funktionsnedsättning

Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionsnedsättningar kan grupperas på en rad olika sätt, vanligast inom idrotten är rörelsenedsättning, synskada samt intellektuell funktionsnedsättning. (Begreppet funktionsvariation är visserligen på frammarsch bland vissa, men är i dagsläget inte primärt)

Funktionshinder

Begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Konsekvensen är att funktionshinder inte är något som en person har, utan det är miljön som är funktionshindrande. Exempel på detta kan vara en för hög trappa, avsaknaden av en hiss eller avsaknaden av blindskrift.

Vi använder oss av språkbruket "people first language":
Vi säger personer/idrottare med rörelsenedsättning, synnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning etc.

Intellektuell funktionsnedsättning

Vi använder begreppet intellektuell funktionsnedsättning och inte utvecklingsstörning

Det kan finnas olika formuleringar på detta:

  • intellektuell funktionsnedsättning eller intellektuella funktionshinder
  • kognitiv funktionsnedsättning eller kognitiva funktionshinder
  • mental retardation är något som ibland står i medicinska papper

Begåvningshandikapp eller förståndshandikapp är andra ord som har använts. Dessa ord används inte längre. Idrottare som tävlar inom Special Olympics både nationellt och internationellt ska ha en intellektuell funktionsnedsättning.