Integration

Idrotten är en viktig arena för integration. RF-SISU Sörmland vill stärka arbetet med mångfald i Sörmlands föreningar och därmed bidra till ett mer integrerat samhälle. Föreningsidrotten ska vara öppen för alla oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar.

Idrottens integrationsarbete i Sörmland

Vi gläds över att allt fler föreningar tar initiativ och startar integrationsfrämjande verksamheter och gör det bra! Det finns exempel på många bra satsningar som har lyckats bra, med enkla förändringar i sin verksamhet. Det behöver inte kosta så mycket eller vara innebära så stor förändring i er verksamhet för att integartionsarbete ska lyckas. Vi hjälper er gärna med idéer och förslag på hur ni kan bli fler och få en större mångfald i föreningen.

Sök bidrag för idrottsfrämjande verksamhet

Vill din förening att starta en integrationssatsning och önskar rådgivning, ekonomiskt stöd eller utbildningsinsatser? Kontakta din lokala idrottskonsulent eller RF-SISU Sörmlands integrationssamordnare Micael Peterson. Vi är bara ett samtal bort.

Sök integrationsmedel här