Hem / Vi arbetar med / Inkluderande idrott / Idrottare med NPF-diagnoser

Inkluderande ledarskap för idrottare med NPF

Antalet personer som har fått diagnoser som ADHD, Autism och Asperger har ökat, vilket beror på att kunskapen om dessa dem har ökat i samhället. Samtidigt har vi inom idrottsrörelsen fortfarande mycket att lära oss om dessa dolda funktionsnedsättningar, särskilt kopplat till hur vi bör leda barn och ungdomar med diagnoserna. 

ADHD, Autism och Asperberg, även kallat Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), är så pass vanligt att det i varje klass, varje idrottslag och på varje arbetsplats finns en eller flera som har dessa diagnoser. Ibland kan funktionsnedsättningen innebära att man har svårigheter i skolan, träna i vanliga idrottsgrupper osv, de allra flesta klarar dock detta så länge du som ledare är beredd att anpassa ditt ledarskap så att det passar flera.

Vad är NPF?

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. De vanligaste funktionsnedsättningarna är ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning. De olika diagnoserna är närbesläktade och det är vanligt att samma person har flera diagnoser. Vi kan alla glömma bort en tid att passa och ha svårt att koncentrera oss någon gång ibland. Det är först när svårigheterna är så stora att de kraftigt påverkar individens utveckling och möjligheter att fungera i samhället som det handlar om en funktionsnedsättning.

Viktiga utgångspunkter när du exempelvis är tränare för att inkludera och tillgängliggöra träningen för ännu fler:

  • Rutiner och struktur.
  • Motivation, feedback och känsloärlighet.
  • Relationer och bemötande.

 Det som är bra för personer med NPF är bra för alla i föreningen!

Idrott är extra viktigt för barn och unga med NPF

Alla har rätt att växa upp med möjlighet till en fungerande fritid. Det kan vara skillnaden mellan hälsa och ohälsa, gemenskap eller utanförskap, att ha ork eller att alltid vara trött. För barn och unga med NPF-diagnoser är idrott extra viktigt enligt forskningen eftersom det ökar och håller uppe dopaminnivåerna och hjälper barnen att hålla ett bättre fokus.

Vad gör vi i Sörmland?

Forskning visar att barn och unga med NPF slutar idrotta tidigare än andra barn och därför vill vi på RF-SISU Sörmland att föreningar i Sörmland ska få mer kunskap om NPF-diagnoser och hur man som ledare skapar bättre förutsättningar så att alla har möjligheten att delta i idrotten. Det skulle ge fler barn möjlighet att bevara rörelseglädjen och utveckla sin motorik. Därför erbjuder vi två utbildningar inom ämnet;

Grundutbildning för tränare

En webbaserad grundutbildning hos SISU Idrottsutbildarna för alla tränare, oavsett idrott eller ålder på de du tränar. Det första steget av obligatoriska utbildningar som erbjuds idrottsrörelsens tränare. Utbildningen innehåller en valbar modul; Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med NPF, som är en bra första inblick i ämnet. 

Gå till utbildningen på SISU Idrottsutbildarnas webbplats.

Ledarskap som gör skillnad

En tre timmar lång ledarskapsutbildning som vänder sig till dig som träffar barn, ungdomar och vuxna med särskilda behov i föreningsidrotten. En utbildning med fokus på att stärka ditt ledarskap och ge dig verktyg för att bedriva en mer inkluderande och välkomnande idrott. 

Mer info om utbildningen och när den genomförs i Sörmland hittar du här.  

Önskar er förenings styrelse eller ledare utbildning, pedagogiska tips, idéer kring ledarskap och bemötande för idrottare med NPF är ni välkomna att kontakta Sussie Engberg som är sakkunnig i parasportfrågor och dolda funktionsnedsättningar på RF-SISU Sörmland. Ni når henne på This is a mailto link.