Hem / Vi arbetar med / Barn- och ungdomsidrott / Sommarlov i Strängnäs

Äntligen sommar - idrott i Strängnäs på sommarlovet 2022

Strängnäs kommun har till sommarlovet 2022 beslutat att anslå sökbara medel för kostnadsfria idrottsaktiviteter för barn och unga 6-18 år, samt sysselsättning för unga ledare. Sommarlovet avser perioden 13 juni-12 augusti. RF-SISU Sörmland samordnar och projektleder och tillsammans med Strängnäs kommun hanterar ansökningar enligt nedanstående kriterier.

Aktiviteterna ska:

  • Vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-18 år.
  • Ge barn och unga stimulans och personlig utveckling.
  • Eftersträva och stimulera både flickors och pojkars deltagande.
  • Engagera och rekrytera unga ledare för genomförande.


Efter beviljat lovstöd ska föreningen delta i samt redovisa:

  • Obligatorisk ledarutbildning inför sommarlovet (17/5 samt 4/6)
  • Redovisa vilken aktivitet som har genomförts (dagligen)
  • Antalet flickor och pojkar 6-18 år som har deltagit i lovaktiviteterna (dagligen)
  • Lärgruppsresultat (dagligen)
  • Effekt av aktiviteterna utifrån sökkriterierna (summering)

Ansökan görs via nedanstående formulär och ansökningsperioden är 1/4 -29/4 och beslut lämnas löpande, dock senast 4/5. Efter bifallen ansökan informeras föreningen ytterligare med kallelser etc.

Sök pengar här