Hem / Vi arbetar med / Barn- och ungdomsidrott

Barn- och ungdomsidrott

RF-SISU Sörmland satsar extra mycket på barn- och ungdomsidrott. Detta för att säkerställa trygga idrottsmiljöer där barn utvecklas och mår bra.

I praktiken innebär det att vi utbildar och arbetar med föreningar och förbund för att skapa så bra idrottsmiljöer som möjligt. Målet är att barn och ungdomar ska få en positiv upplevelse av idrotten, vare sig de siktar mot toppen eller idrottar av sociala skäl. Barnidrott är enligt Riksidrottsförbundets definition mellan 7-12 år medan ungdomsidrotten sträcker sig till och med 25 år. Idrottsrörelsen vill att så många som möjligt ska kunna vara med och idrotta så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt.

All idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och utgå från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Att idrottsrörelsen ska följa barnkonventionen står inskrivet i RF:s stadgar sedan 2009.

Utveckling före resultat

Tävling är en naturlig del av idrotten, men resultatet spelar mindre roll. Alla ska få vara med på lika villkor. Tävling för såväl flickor som pojkar ska utformas så att den stimulerar till kvalitativ och långsiktig idrottslig utveckling, och motverkar utslagning.

Under senare år har en tydlig attitydförändring skett i svensk idrottsrörelse. Allt fler föreningar står bakom principen att tävla på barns villkor. Många av idrottsrörelsens specialidrottsförbund har sett över sina tävlingssystem och infört förenklingar och anpassningar. Mest omtalat är att ett antal lagidrotter beslutat att ta bort tabeller i serier och cuper med barn under 13 år.

Förändringarna har tillkommit utifrån aktuell forskning om barn och ungdomars utveckling. Förbunden vill att fler ska ha roligt, må bra och utvecklas när de idrottar. På så sätt får de både fler aktiva och ökar chanserna att vinna fler framtida medaljer.

"I mitt barns idrott har de tagit bort serietabellerna, betyder det här att barn inte ska få tävla längre?"

Läs vanliga frågor och svar här

Samsyn Sörmland

Samsyn Sörmland är en överenskommelse mellan de sex största lagidrotterna som ett första steg för hela idrottsrörelsen i Sörmland att enas om en syn på barn- och ungdomsidrotten som utgår från barnets perspektiv och tar hänsyn till varje enskild individs unika förutsättningar. Läs mer om vårt gemensamma arbete med Samsyn Sörmland. 

Trygg idrott

Under rubriken Trygg idrott har vi samlat bra stödfunktioner ni kan vända er till när ni befarar att någon far illa, eller när du själv behöver hjälp.

Läs mer om Trygg idrott

Barnkonventionen

Från och med 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. Redan i dag står det i Riksidrottsförbundets (RF) stadgar att all idrott för barn ska utgå från just barnkonventionen. Läs mer om vad barnkonventionen betyder för idrottsrörelsen och er som förening.

Vanliga frågor om barn- och ungdomsidrott på RF:s webb

Riksidrottsförbundets webb hittar du samlad information om hur man ska bedriva barn- och ungdomsidrott. Där finns grundläggande tankar och riktlinjer, viktiga begrepp och information om vad barnkonventionen betyder för idrottsrörelsen.

Vanliga frågor

Vad är talang? Är det ok att selektera eller toppa inom barn- och ungdomsidrotten? Under den här rubriken har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi stöter på kring barn- och ungdomsidrott.

Vanliga frågor och svar