Hem / Vi arbetar med / Aktuella projekt och satsni... / Södertälje idrottsallians

Södertälje idrottsallians

I Södertälje driver vi sedan 2018 ett projektet Södertälje Idrottsallians. Syftet är att öka "vi-känslan" och samverkan mellan Södertäljes elitidrottsföreningar, RF-SISU Sörmland och andra aktörer i kommunen. 

Målsättningen är också att öka det upplevda värdet av samarbeten, utbildningsmöjligheter och stöttning från oss på RF-SISU Sörmland. Vi vill bidra till ett forum där föreningarnas samlade erfarenheter och kunskap kan användas för att stärka och avlasta de individuella föreningarna som utgör elitidrotten i Södertälje i stort. Genom alliansen hoppas vi främja en ökad dialog och samsyn samt inspirera till nya satsningar och projekt i linje med Strategi 2025, utifrån de identifierade utmaningarna och möjligheterna vi ser i Södertälje. 

Projektet har sedan starten 2018 genomfört cirka 16 träffar som varit av varierande karaktär. Allt från rena diskussionsforum till teori och kunskapsutbyte. Idrottsalliansen har dessutom genomfört ett flertal utbildningar så som idrottsskadekurs, HLR-utbildning och grundtränarutbildning, samt haft ett flertal gästföreläsare inom områden som trygga idrottsmiljöer, NPF-diagnoser och idrottspsykologi.