StreetGames

Streetgames är RF-SISU Sörmlands satsning för att få barn och ungdomar från idrottssvaga områden inkluderade i idrotten.

Streetgames finns i hela Sörmland

Streetgames är samlingsnamnet för vår integrationssatsning och vi finns i Eskilstuna, Södertälje och Nyköping. Streetgames handlar om att vi utbildar ungdomar från bostadområdena till att bli idrottsledare och att de  tillsammans med idrottsföreningar driver och genomför idrottsaktiviteter i området, sk Open Court. Syftet med Streetgames är att ungdomarna från bostadsromådet blir medlemmar i någon idrottsförening, som aktiva eller ledare.  

Open Court

Inom Streetgames finns begreppet Open Court, det är gratis öppna träningar i bostadsområdet som leds av Streetgamesledarna och idrottsföreningarna. Open Court följer skolans terminer och sker ofta på vardagkvällar i en idrottshall i ett bostadsområde. Tanken med Opens Court är att det ska vara enkelt och tryggt för föreningar, deltagare och ledare att träna nära sitt hem. Mer om var och när vi arrangerar Open Cort hittar du under respektive stad till höger. 

Streetgamesfestivaler

När loven kommer och många barn är lediga anordnar Streetgamesledarna, tillsammans med idrottsföreningar och fritidsgårdar, Streetgamesfestivaler i olika bostadsområden eller i en närliggnade idrottshall. En Streetgamesfestvial kan pågå under en till flera dagar under loven och besökaren får testa flera olika idrotter. Alla Streetgamesfestivaler kommer att markandsföras i de bostadsområden där de anordnas. Klicka in på respektive stad för att se vad som händer där du bor.

Varför satsar vi på Streetgames?

Vi vill möta två behov med Streetgames - barn och unga som vill men inte kommer in i idrotten, och föreningar som vill göra en inkluderingsinsats i ett idrottssvagt område men sakanar ledare. Vi utbildar idrottsintresserade ungdomar till idrottsledare och kopplar ihop dem med idrottsföreningar. Här hoppas vi att mötet dem emellan kommer leda till en mer inkluderingade idrottsförening och ungdomar som blir ledare i föreningen.