Idrottens dag

Den svenska idrottsrörelsen håller på att förändras. Målet är idrott för alla hela livet och idrottens dag är en del av den resan.

Idrottens dag är ett nationellt koncept som arrangeras i hela landet. Syftet är att inspirera fler barn, unga och vuxna att kunna och vilja idrotta hela livet. Idrottens dag ska också lyfta upp idrottsfrågorna på agendan och uppmuntra till samtal om hur vi ska idrotta i framtiden.

Idrottens dag i Sörmland

I år kommer Idrottens dag att arrangareas i Eskilstuna och Nyköping den 25 september och vara riktade till elever i årskurs F-6.
Nedan kan du läsa om hur årets Idrottens dag kommer att se ut i respektive stad.

Eskilstuna och Nyköping 25 september

Den här dagen är den officiella Idrottens dag-dagen. Alla skolor i Europa sluter upp och erbjuder elever fysisk aktivitet i minst 120 minuter tillsammans med de lokala idrottsföreningarna. En manifestation som i europa heter European week of sports.

I Eskilstuna kommer Idrottens dag att arangeras i Ärstaskolan och i Gökstensskolan. Här ska varje klass ha minst 120 minuters fysisk aktivitet tillsammans med idrottsföreningarna som är på plats. 

I Nyköping kommer Idrottens dag att hållas vid Bryngeltorpsskolan. Förutsättningarna kommer vara dem samma som i Eskilstuna. 120 minuters aktivitet för alla elever i årskurs F-6.