Idrottens dag

Den svenska idrottsrörelsen håller på att förändras. Målet är idrott för alla hela livet och idrottens dag är en del av den resan.

Idrottens dag är ett nationellt koncept som arrangeras i hela landet. Syftet är att inspirera fler barn, unga och vuxna att kunna och vilja idrotta hela livet. Idrottens dag ska också lyfta upp idrottsfrågorna på agendan och uppmuntra till samtal om hur vi ska idrotta i framtiden.

Idrottens dag tar avstamp i idrottsrörelsens pågående förändringsarbete, ”Strategi 2025”, där förbunden bland annat pekat ut att en ny syn på träning och tävling är nödvändig om idrotten fortsatt ska lyckas engagera lika många människor.

Arrangemanget genomförs av Riksidrottsförbundet och dess distriktsorganisationer. Eventet är också en del av European Week of Sport, ett EU-initiativ för att få fler i rörelse.

Idrottens dag i Sörmland

I Sörmland har Idrottens dag genomförst två år i rad, 2018 och 2019, och då i olika kommuner i distriktet. Under 2018 genomfördes dagen i Eskilstuna och Flen och under 2019 i Eskilstuna och Trosa. Evenemanget har hittills varit lycka med mängder av nyfikna barn, ungdomar och vuxna. Förra året besöktes Trosa av drygt 450 personer och i Eskilstuna tog sig drygt 3000 personer till Stadsparken i höstsolen för att pröva på olika idrotter. Håll utkik på vår webb och Facebooksida för information om årets evenemang.