Hem / Vi arbetar med / Aktuella projekt och satsningar

Aktuella projekt och satsningar

I vårt arbete med att förliva idrottsrörelsens beslutande Strategi 2025 i Sörmland arbetar vi extra mycket kring vissa utvalda satsningar - ofta i samverkan med andra aktörer och organisationer. 

Det handlar om satsningar som bedrivs i projektform under en begränsad tid för att skapa förflyttningar av olika verksamheter. Från ett nuläge till ett önskat nyläge. Det kan exempelvis handla om att skapa nya former för idrott, skapa mer rörelse i skolan eller skapa mer plats för idrott.

Den gemensamma nämnaren för våra satsningar är att de alla syftar till att öppna upp den sörmländska idrottsrörelsen för fler målgrupper. Idrott är för alla, hela livet.

Har du en projektidé?

Har du eller din organisation en projektidé som du vill bolla med oss?
Kontakta någon av oss på RF-SISU Sörmland.


Aktuella projekt och satsningar i Sörmland

Nedan finner du alla pågående projekt och satsningar vi har i Sörmland. 

Rörelsesatsning i skolan

Rörelsesatsning i skolan är en kraftsamling för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse under skoldagen. Det är ett projekt som finansieras via det statliga idrottsanslaget, där regeringen pekat ut särskilda områden som idrotten ska arbeta med. I Sörmland har vi en anställd distriktssamordnare och vi samarbetar i första hand med kommuner och skolor i utvalda områden där behovet kan antas vara störst. Läs mer om vad Rörelsesatsningen i skolan innebär och vad vi i Sörmland gör här.


Idrottens dag

Sedan 2018 arrangerar vi Idrottens dag på olika platser i Sörmland. Det är en nationell satsning, på initiativ av Riksidrottsförbundet, som syftar till att inspirera människor till ett livslångt idrottande, visa en ny syn på träning och tävling och starta viktiga samtal om framtidens idrott. Vill du veta mer om Idrottens dag i Sörmland kan du göra det här.


StreetGames

Streetgames är RF-SISU Sörmlands satsning för att få barn och ungdomar från idrottssvaga områden intresserade av och inkluderde i idrotten. Vi utbildar idrottsintresserade ungdomar från dessa områden till idrottsledare och kopplar ihop dem med idrottsföreningar. Tillsammans driver de öppna gratis träningar för barn och unga i de idrottssvaga områdena. Mer om Street Games i Sörmland kan du läsa här. 


Samverkan Fritidsbanken

Fritidsbanken är en ideell organisation som samlar in begagnad sport- och fritidsutrustning från allmänheten och lånar ut den gratis. RF-SISU Sörmland arbetar med att stödja kommuner eller andra aktörer som planerar att starta och/eller driver en Fritidsbank. Idag finns Fritidsbanken i fyra sörmländska städer, Eskilstuna, Strängnäs, Katrineholm och Nyköping. Läs mer om vårt arbete med Fritidsbanken. 


Södertälje idrottsallians

I Södertälje driver vi  sedan 2018 ett projekt vid namn Södertälje Idrottsallians. Syftet med projektet är att öka "vi-känslan" och samverkan mellan Södertäljes elitidrottsföreningar, RF-SISU Sörmland och andra aktörer i kommunen. Mer information om vårt arbete med Södertälje idrottsallians hittar du här.


Lovaktiviteter

Att skapa möjligheter för barn- och ungdomar att kunna idrotta även under lov tycker vi är självklart. Förutom att barnen och ungdomarna är aktiva och får röra på sig så får de också möjlighet att prova på nya idrotter och förhoppningsvis lära känna nya kompisar. Därför har vi samlat alla idrottsaktiviteter som händer under loven i Sörmlands alla kommuner, oavsett vem som är arrangör. Här hittar du mer information om våra lovaktiviteter i Sörmland.