Hem / Vi arbetar med

Vi arbetar för framtidens idrott

RF-SISU Sörmland arbetar med en rad olika områden, som du hittar i menyn här på webbplatsen. Idrottsrörelsens gemensamma mål i Strategi 2025 ska leda oss mot visionen: Svensk idrott världens bästa och idrottsrörelsens folkbildning – världens bästa. Målen är utgångspunkten för allt vi arbetar med.

Utbildning och folkbildning

RF-SISU Sörmland är en regional del av SISU idrottsutbildarna, idrottens egna studieförbund. En stor del av vårt arbete kretsar därför kring utbildning och folkbildning i den sörmländska idrottsrörelsen och vi finns här för att stötta och utveckla föreningar och individer. Vi har ett gediget utbud av utbildningar och folkbildningsinsatser för föreningens olika målgruppen, de kan till exempel vara i form av föreläsningar, kurser, lärgrupper och process/utvecklingsarbete. Utbildningar vänder sig i första hand till organisations- och aktivitetsledare inom idrotten men även till aktiva och föräldrar.

Projekt

Vi arbetar med en rad olika projekt av varierande karaktär. Vissa projekt är riksomfattande och beslutas av Riksidrottsförbundet (RF), andra är ”egna” projekt som kan vara mer specifika för sörmländska behov. Gemensamt är dock att projekten alltid vänder sig till det sörmländska idrottslivet.

Bidrag och ekonomiskt stöd

Idrottsföreningar behöver ofta både öka intäkterna och minska kostnaderna. RF-SISU Sörmland hjälper och stöttar föreningar ekonomiskt genom ekonomiska satsningar samt genom mer riktade insatser inom olika områden. Exempelvis genom LOK-stödsbidrag och genom olika projektstöd för anläggning, för barn-och ungdomsidrott samt integrationssatsningar. LOK-stödet är avsett att stödja ungdomsverksamheten i föreningslivet. Bidragsberättigad verksamhet kan exempelvis vara: träning, läger, tävlingar/matcher, trivselaktiviteter och ledarträffar.

IdrottOnline

IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är idrottsrörelsens egna verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt system för administration och kommunikation. I ett och samma verktyg ska man kunna ha sin webbplats, tillgång till medlemmar, söka LOK-stöd och projektstöd och dessutom kunna sköta all tävlingsadministration.

Stipendier och utmärkelser

RF-SISU Sörmland ansvarar för ett stort antal idrottsstipendier, både för ledare och aktiva. Dessutom finns ett antal utmärkelser att söka årligen.

Vi samverkar med

För att stärka idrottsrörelsen i Sörmland, samarbetar RF-SISU Sörmland med olika aktörer i distriktet.

Regionen

RF-SISU Sörmland samverkar ofta och gärna med Region Sörmland. Flera av de satsningar vi gjort genom åren har genomförts med stöd eller i samarbete med regionen.

Kommuner

Flera av våra projekt sker även i samverkan med distriktets kommuner.